Posts

Posts uit september, 2016 weergeven

Frieten kunnen je dichter bij God brengen

Afbeelding
Onderstaande overweging verscheen onlangs op www.gewijderuimte.org.
Neem wat tijd om te denken aan en te genieten van de heel eigen geur van volgende items:
-de oceaan, -proper gewassen linnen, -een kerstboom, -friet.
Was het moeilijk om die geuren op te roepen? Waarschijnlijk niet. Maar, toen je zo bezig was met die verschillende geuren, zijn er dan niet nog andere herinneringen bij je opgekomen? De golven die strelend over je voeten lopen, of de fijne warmte van je gewassen linnen, of het stalletje dat je onder de feestelijke kerstboom zet, of het hete frietzakje met die gele mayonaise bovenop.
Onze reukgewaarwording wordt dikwijls ons meest evocatieve zintuig genoemd. Onze reukzenuwen bevinden zich in dat deel van onze hersenen waar onze emotionele herinneringen worden bewaard. Zo kan een bepaalde geur op een uitgestoken hand uit onze kindertijd lijken, een hand die ons terugbrengt naar een ervaring waaraan we in jaren niet meer gedacht hadden. Een krachtige terugkoppeling naar ons verled…

De omgekeerde wereld bestaat wel degelijk

Afbeelding
Is dit de omgekeerde wereld? Of is het net andersom?
Je bent nooit te te jong om écht te leren.
Heb jij op deze leerschool gezeten?
Waar? Wanneer? Met wie?

Hoe je erachter kan komen wat God verlangt voor jou (3/7)

Afbeelding
Minicursus ignatiaanse spiritualiteit in zeven deeltjes (3/7)
Onder de praxis van de ignatiaanse onderscheiding ligt een precieze mensvisie verborgen met een welbepaalde verhouding tussen hart, verstand en wil. Het hart komt in de eerste plaats. God spreekt op unieke wijze tot elke mens in zijn diepere affectieve beleving. Ervaring van vreugde, rust, energie, vertrouwen … wijzen op een manier van in het leven staan die in de richting gaat van wat God van je verlangt. Zeker als die levengevende affectieve ervaring blijft duren na de gebeurtenis die er aanleiding toe gegeven heeft. Het is goed om voort te gaan in die richting. Droefheid, kwaadheid , ergernis, leegte … zijn veeleer een aanwijzing dat je je bevindt op een doodlopend spoor. Het is verkieslijk een andere richting in te slaan.

Wil het hart in die mate een betrouwbare vindplaats zijn van Gods verlangen voor de mens, dan moet dat hart evenwel doorlopend worden geijkt en gevoed. Voor Ignatius was de evidente voedingsbodem die va…

Dé voorwaarde voor een goed geestelijk leven

Afbeelding
Uit de bloemlezing van de 17de-eeuwse Hongaarse jezuïet Gabor Hevenesi sj:


"Wie ernaar streeft hoog op te stijgen moet bereid zijn om helemaal in de diepte af te dalen."

Ignatius van Loyola

Karl Rahner sj over de voorwaarden opdat de Kerk een toekomst kan hebben

Afbeelding
Onderstaand citaat komt van Karl Rahner sj. Het dateert uit … 1965.

Als de bisschop werkelijk dienstbaar wordt in zijn bestuur, bescheidener dan tot nu toe, als de priester zuiverder het Woord van God en de sacramenten doorgeeft – of hij nu succes heeft of niet –, als de leek minder zeurt en zich meer inzet, als ieder zijn kruis geduldiger draagt in navolging van Christus, als ieder eerlijk erkent dat hij zondig is en toch vertrouwt op Gods genade, dan heeft het allemaal zin.
Als de Kerk in de toekomst beter bestuurd wordt, een mooiere liturgie kent en een meer diepzinnige theologie, maar niet méér geloof, hoop en liefde, dan is het allemaal voor niets.  
Karl Rahner
Met dank aan Ignis

Een spiritualiteit van het onbekende (2/7)

Afbeelding
Minicursus ignatiaanse spiritualiteit in zeven deeltjes (2/7)

Tussen het begin van de bekeringsdynamiek van Ignatius en de stichting van de Sociëteit van Jezus ligt twintig jaar. Tussen zijn 30 en zijn 50 – en ook daarna, tot aan zijn dood – is Ignatius een zoekende pelgrim gebleven, die duurzaam bereid was te leven in onzekerheid. Zijn vertrouwen in Gods voorzienende liefde was zo groot dat hij het menselijke verlangen naar zekerheid los kon laten en dankbaar aanvaardde dat Gods droom voor hem en zijn gezellen zich maar stapje voor stapje ontplooide. Onderscheidend in het leven staan vraagt een voortdurende bereidheid tot luisteren naar de tekenen van de tijd, veeleer dan te vlot toe te geven aan de angst die influistert alles van te voren vast te leggen. Onderscheidend in het leven staan betekent dat je niet van te voren weet waar je gaat uitkomen. In de beste christelijke traditie ontdekt Ignatius dat echte vrijheid bestaat in het je steeds meer toevertrouwen aan Gods plan voor jou,…

Even onverwacht als voor de hand liggend.

Afbeelding
De eigenlijke drijfveer van ons handelen is vaak anders dan wat lijkt.
Hoe ga jij om met je beperkingen of kwetsuren? En wat als je mensen ontmoet die net dezelfde wonde hebben als jij?
Wat helpt jou om hier beter mee om te gaan?

God vinden in je eigen ervaring (minicursus ignatiaanse spiritualiteit: 1/7)

Afbeelding
Minicursus ignatiaanse spiritualiteit in zeven deeltjes (1/7)

Het aanbod van Ignatius is eigenlijk een voortdurende zoektocht. Hij biedt geen leer aan, geen geheel van voorschriften en regels die je een duidelijk antwoord bieden op de vragen waarmee het leven je confronteert. Voor de ruimere ignatiaanse spiritualiteit geldt hetzelfde als voor de Geestelijke Oefeningen van Ignatius, die aan de grondslag liggen van deze evangelische levensdynamiek: het is een uitnodiging om aan de slag te gaan met de eigen ervaring; om God te vinden in de banaliteit van het gewone, dagelijkse leven. Dit alles gebruikmakend van de onderscheiding van de geesten: een biddende terugblik op de sporen die Gods aan- of afwezigheid achterlaat in de diepere affectieve lagen van de mens.

Nikolaas Sintobin sj

"Zou jij zelf ook ooit een moord kunnen plegen?" Luister naar het verrassende antwoord van Leo De weerdt sj

Afbeelding
Gisteren was Leo De Weerdt sj te gast op Radio Klara in het programma "In Berg en Dal". Leo is hoofdaalmoezenier van de Vlaamse gevangenissen. Hij werd er uitvoerig geïnterviewd over zijn ervaring met mensen "aan de verkeerde kant van de tralies".

Met de hem eigen combinatie van mildheid en rechtlijnigheid praat Leo er honderduit over wat het voor mensen betekent om geconfronteerd te worden met hun donkerste kanten. Hij geeft ook een indringend antwoord op de vraag of hij denkt zelf ook ooit een moord te kunnen plegen (vraag en antwoord vanaf minuut 49).

Klik hier om het programma te herbeluisteren  (vanaf minuut 4)

Wat als God op achterbank zit met muziek zo luid dat je Hem niet kan verstaan

Afbeelding
Onderstaande overweging verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org
Oefen je gedurende een zekere periode in persoonlijk gebed, reflectie, meditatie, overweging, filteren – hoe je het ook wilt noemen. Maar doe iets op eengeregelde basisom te beginnen aan een bewuste dialoog met je eigen innerlijke en met God.Als elk wakker momentoverstelpt is door input en stimuli, dan verzuipt de stem van je ziel. Je zal misschien een geestelijke doofheid gaan ervaren… een geblaseerd gevoel.
Zonder gebed loop je het risico dingen te vermijdendie je kunnen leiden naar destructieve gedachten, gevoelens en gedragingen. Geen tijd maken om dagelijks aandacht te besteden aan je ziel is alsof je rondtoert in een auto met God op de achterbank; de muziek is echter zo luid dat je geen woord verstaat van wat Hij zegt.
Een van de eenvoudigste manieren om dagelijks in voeling er komen met je ziel, is de praktijk van het levensgebed, een manier van bidden die Ignatius van Loyola aanleerde (Klik hier voor verschillend…

Supervenus: een heftig verhaal

Afbeelding
Dit filmpje begint best grappig. Het is vooral heftig.
Het stelt ook fundamentele vragen.
Wat is schoonheid? Wat is de prijs als je zelf gaat ingrijpen.
Je weet waar het begint. Niet waar het eindigt.