Posts

Posts uit februari, 2018 weergeven

Een gedicht van God himself

Afbeelding
‘Al de stukjes die je niet nodig hebt, kap die er af!’ Dat was het advies dat ik kreeg toen ik mij voor het eerst met mijn lompe handenwaagde aan het beeldhouwen. Menselijke beeldhouwers moeten van buitenaf naar binnen werken. Alleen God kan onmiddellijk van binnenuit beginnen werken. God maakt zich niet druk over cosmetische retouches,maar begint meteen diep in ons hart en werkt daar ons hele leven lang omzijn ‘kunstwerk’ af te maken; of, als we het Griekse woord letterlijk vertalen, zijn ‘dichtwerk’ (Ef 1,10). Het is goed van tijd tot tijd even stil te staan en aan te voelen dat wij Gods kunstwerk zijn, Gods gedicht, Gods lied, Gods dans.
Thomas Merton, de cisterciënzermonnik, zegt dat de zuivere heerlijkheid van God het middelpunt zelf is van ons bestaan. Dit centrum of deze vonk behoort geheel en al God toe,en van daaruit boetseert God ons leven. Deze gewijde ruimte kunnen wij niet binnendringen of verstoren. Wat wij kunnen doen is wat vanuit deze zuivere diamant uitstraalt,in ontv…

Het kussen van een vergeten wang

Afbeelding
Als ik mij niet tot en met inwerk in een bepaalde situatie, zal ik nooit snappen hoe ik de mensen die daarin leven moet beminnen. Als het erop aankomt mensen op een gepaste manier lief te hebben blijf ik op een baby- en adolescenteniveau steken. Maar hier volgen dan toch enkele dingetjes die ik geleerd heb als ik het aandurfde werk te maken van enkele kleinigheden die met liefhebben te maken hebben.

Liefde blijft luisteren, opnieuw en opnieuw en opnieuw, naar telkens hetzelfde verhaal, als ouderdom of ziekte het korte termijn geheugen van iemand heeft aangetast.Liefde kijkt niet naar het huis dat een poetsbeurt kan gebruiken. Wel naar de persoon die alleen maar nood heeft aan een gesprek.Liefde luistert meer dan dat ze spreekt.Liefde heeft meer aanwezigheid te bieden dan adviezen.Liefde kan, als het nodig is, hard én uitbundig zijn.Liefde moet alleen maar blijven zitten, en soms wenen.Liefde onderschat nooit de waarde van een feestelijke verrassing, zoals een uitstapje of zelfgebakken …

Wie is Jezus? Het antwoord van een anonieme jezuïet (2/4)

Afbeelding
“Die man is op een unieke manier bij God, die man is in God. “Tot dit besluit komen wij. Niet omdat het ons voorgezegd werd. Maar vanuit het diepe en mysterieuze besef dat ook elk van ons geroepen is om, op diezelfde wijze, ooit ten volle zichzelf te zijn, en zo bij God te zijn en helemaal in God op te gaan. Tot dit besluit kom ik wanneer ik zie hoe, wat Hem innerlijk bezielde op een unieke manier heeft doorgewerkt in onze geschiedenis en bij ontzettend veel mensen een ongelooflijke edelmoedigheid heeft opgebracht. Het is het mysterie van de schepping van de mens, dat in Jezus even opgelicht wordt. 
Wanneer ik toekijk hoe Jezus met mensen omgaat, wanneer ik zijn woorden laat weerklinken in mijn hart, dan ontdek ik inderdaad dat zijn droom van een broederlijke mensheid, waar allen zich kinderen zouden weten van dezelfde Vader, waar daadwerkelijke liefde de grondhouding wordt van waaruit wij, mensen, omgaan met elkaar, dat dit niet zover staat van mijn dromen, van wat ik zelf verlang. Ni…

Nikolaas Sintobin sj: voordracht over "Humor bij de jezuïeten"

Afbeelding
Onlangs gaf ik een voordracht bij onze ignatiaanse vrienden van de Paulusabdij (Chemin Neuf) in Oosterhout. Thema was "Humor en ignatiaanse spiritualiteit".

Klik hier om deze voordracht te beluisteren

NIeuwe Nederlandse jezuïet legt geloften af

Afbeelding

40-dagentijd als leerschool in verlangen: gesprek tussen Rick Timmermans en Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
In dit video-gesprek gaan Rick Timmermans en Nikolaas Sintobin sj op verkenning naar wat de 40-dagentijd een christen allemaal te bieden heeft.

Als de bekoring de vorm aanneemt van de engel van het licht

Afbeelding
Gedurende de 40-dagentijd bied ik je elke vrijdag een video aan die te maken heeft met het thema bekoring.

Deze dame wil goed doen. Ze wil veel goed doen. Ze wil het zo goed doen dat ze het slecht doet.

De sleutel is de matigheid. En die is zoek ...

Nikolaas Sintobin: waarin ik geloof

Afbeelding
In de serie Het Credo vraagt Ignis aan diverse mensen wat ze geloven. Jezuïet en internetpastor Nikolaas Sintobin gelooft in Jezus. 'Hij is degene die mij leert wat mens-zijn ten volle betekent.'

Wie is Jezus? Antwoord van een anonieme jezuïet (1/4)

Afbeelding
Jezus, zoals wij Hem ontmoeten in het Evangelie, spreekt ons aan. Maar we hebben het misschien een beetje lastig met de dogmatische verabsolutering van zijn persoon, die van Hem zomaar een God maakt. Wij zien Hem liever als een gewoon, en toch uitzonderlijk mens, zoals er wellicht nog anderen zijn.

Wat vasten tot christelijk vasten maakt (Nikolaas Sintobin sj - 3/3)

Afbeelding
Christenen worden in de 40-dagentijd niet alleen uitgenodigd om zich van sommige zaken te onthouden. Er is, tegelijk, ook de aansporing om andere dingen net meer te doen: bidden en concrete daden van naastenliefde. Zo worden de vrijgekomen tijd, energie en aandacht daadwerkelijk in richting van God gekanaliseerd.

Het is deze combinatie van minder en meer die van vasten een christelijk vasten kan maken.

Nikolaas Sintobin sj