NIeuwe Nederlandse jezuïet legt geloften af
Op zaterdag 24 februari vierden de jezuïeten de eerste geloften van Thomas Klein. In een goed gevulde kerk in het grote jezuïetenhuis in Heverlee (bij Leuven) hoorden we hem zeggen dat hij weliswaar “in alle opzichten onwaardig is om voor uw [Gods] aanschijn te verschijnen”, maar dat hij vertrouwt op Gods goedheid en voortaan wil leven in armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid. “Sinner yet called” hertalen de recente documenten van de orde. Al generaties lang wordt dezelfde tekst gezegd. Door de strijders van het eerste uur zoals Ignatius, Favre, Xaverius, eind zestiende eeuw, en door Thomas Klein nu. De jezuïeten in de Lage Landen hebben niet alleen een glansrijk verleden, ze hebben ook toekomst. Een vreugdevolle dag dus.

Thomas Klein werd geboren in 1987 in Roermond. Al van jongsaf was er een band met de kerk. Zijn vader werkte op de financiële afdeling van het bisdom en deed daarnaast dienst als diaken. Ook zelf droeg hij bij aan de opbouw van de kerk. Hij gaf leiding aan tienerkampen van de Katholieke Charismatische Vernieuwing en speelde gitaar in de band The Fruits. Hij leerde de jezuïeten kennen via Gerard Wilkens sj en Haye van der Meer sj, beide actief in het bisdom Roermond, en waardeerde hun stijl: en pastoraal bewogen en theologisch onderlegd. De afgelopen jaren verdiepte hij zich als novice in de geschiedenis van de orde en de spiritualiteit van onderscheiding en deed hij pastorale stages in verschillende landen.

Vaasjes met chrysanten tooiden op de dag van de geloften de gemeenschapsruimte. Broeder Brebels legt uit dat hij bewust deze bloemen koos; Thomas is bij ons opengebloeid. Hij kwam als novice, afwachtend, op z’n hoede. Inmiddels is hij volwaardig lid van de gemeenschap, doet hij werk voor de universitaire parochie, haalt hij z’n tentamens. Ik vond het treffend gezegd. Een mooie bevestiging van een roeping ook: dat iemand opbloeit.

Jos Moons sjReacties

Meest gelezen

Over een onbeduidend nonnetje dat het leven van miljoenen mensen veranderde - homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe de duivel het liefst tewerk gaat

Kan je van Jezus houden? Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe kan ik Gods plan voor mij op het spoor komen?

Moet je dom zijn om te geloven? - Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor de komende zondag