Posts

Posts uit oktober, 2017 weergeven

Nieuwe digitale adventsretraite 2017: schrijf nú in

Afbeelding
“Uit God geboren” is de titel van de adventsretraite 2017 van de jezuïeten, op www.ignatiaansbidden.org. De teksten zijn  geschreven door pater Ben Frie sj: hoe Gods oneindigheid ervaren in de intieme werkelijkheid die nu reeds is.
De deelnemers krijgen een dagelijkse e-mail met bijbeltekst en gebedssuggesties,geloofsimpulsen, citaten en tips over hoe bidden. Hiermee kan je bidden thuis, in een kapel, in de trein, wachtend op de tram enz. Met één druk op de knop kan je teksten uitprinten. Deze gratis retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit.
De deelnemers kunnen hun ervaringen te delen met anderen via het gastenboek of via uitwisselingsgroepjes in parochies, gemeentes, gemeenschappen, gebedsgroepen, thuis ... De website biedt hiervoor een eenvoudige werkwijze aan.
Inschrijven doe je door je e-mailadres op te geven via www.ignatiaansbidden.org. Wie deelnam aan de vorige digitale retraite, is automatisch ingeschreven. Uitschrijven is steeds mogelijk.
We zouden het op p…

Over een bont allegaartje

Afbeelding
Onderstaand citaat verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org

In een gemeenschap zijn wij allen een geschenk voor elkaar. De rijken met hun middelen zijn een geschenk voor de armen. En de armen met hun hard verdiende wijsheid zijn een geschenk voor de rijken. De priesters en de bisschoppen zijn een geschenk voor de gelovigen, maar, mochten er geen gelovigen zijn, dan zou er geen behoefte zijn aan priesters en bisschoppen.

Wij allen zijn pelgrims die vanuit verschillende plaatsen samen een rotsachtige heuvel beklimmen. En dit allegaartje van een gemeenschap is het grootste geschenk. Maar, natuurlijk alleen als dit geschenk wordt aanvaard Dat is onze keuze en soms is het helemaal geen evidente keuze. Soms ziet die gemeenschap er vreemd uit, verward, veelkleurig en voor ons van geen nut en wij aarzelen het deksel op te lichten. Als wij de gelegenheid te baat nemen kunnen we ontdekken dat wij allen deeltjes zijn van een draad te klein om gered te worden. En toch, God redt ons.

Jane Knuth

Geloven in God, wat wil dat zeggen?

Afbeelding
Yechayahou Leibovitz (1903-1994) was een van de toonaangevende, zij het controversiële, denkers van de joodse orthodoxie. Van hem komt volgend citaat over wat geloven in God betekent. Het is behoorlijk bevragend.
« Onlangs hoorde ik uit de mond van iemand die deel uitmaakt van dekeurgroep van eminente persoonlijkheden, een intellectueel van groot formaat, erg vertrouwd met de wereld van de joodse traditie, dat hij na Auschwitz zijn geloof in God verloren was.

Mijn antwoord was : « Dit wil zeggen dat jij nooit in God geloofd hebt maar in de bijstand van God. En dat geloof is voor jou bron van ontgoocheling geweest : God heeft niet geholpen. Wie echt gelooft verbindt zijn geloof op geen enkele wijze met welke idee van « hulp van God » dan ook. »

Waarom de mens God steeds maar tegenwerkt

Afbeelding
God zou ons uit eigen beweging een overdaad aan genade willen geven, was het niet dat onze misvormde wil zich verzet tegen zijn mildheid. 

Ignatius van Loyola

Een reclameboodschap voor Coca-cola die best zinvolle vragen stelt

Afbeelding
Wat is het dat jou echt verbindt met de mensen die jou dierbaar zijn. En met anderen?
Gaat het over voorwerpen? Houdingen? Waarden? Geloof ? Relaties ? … Iets wat je ontvangt? Iets wat je doet? Iets dat is?
Wat helpt jou om die verbondenheid te versterken? Of, indien nodig, te herstellen?
Wat leert jouw ervaring je hier?

(3/4) Dynamiek van goed en kwaad: weg van ijdelheid en hoogmoed

Afbeelding
Veel bezitten, hetzij materiele goederen, hetzij intellectuele of spirituele gaven, veel stevig onder eigen controle hebben–soms kan het ook iets heel banaals zijn, objectief tenminste- streelt onze ijdelheid en voedt onze eerzucht. Wij genieten zo graag aanzien en hebben daar dikwijls alles voor over. Elkeen heeft de neiging zich een domein uit te zoeken waarop hij/zij dat aanzien hoopt te vestigen, die erkenning : “ik ben toch iemand; ik tel nog mee !”
De tweede bekoring waarmee Jezus moet afrekenen : “Jij bent toch een beschermeling van God. Wel, durf dan risico’s nemen. Gooi jezelf maar van het bovenste van de tempel naar beneden,en je zult zien ! Je zult je niet bezeren en alle mensen kijken vol bewondering naar je op. Je succes is verzekerd !”
Rijkdom en eerzucht leiden tenslotte tot machtswellust en tot hoogmoed. Je gaat jezelf beschouwen, heel zelfgenoegzaam, als het centrum van de wereld. Nogmaals het kan soms om een heel klein wereldje gaan, een hoekje van de kosmos, maar daar…

Subtiel recept om rijk én heilig te zijn

Afbeelding
Anthony de Mello sj (1931 – 1987) was eenIndisch jezuïet en psychotherapeut. Hij had veel aandacht voor de dialoog tussen de ignatiaanse spiritualiteit en de Indische wijsheidstraditie. De Mello is bekend om zijn korte verhaaltjes.
De leerlingen vroegen zich af waarom de wijze, die zelf een zo eenvoudig leven leidde, nooit zijn rijke leerlingen veroordeelde. Op een dag zei hij: “Het is zeldzaam, maar niet onmogelijk dat iemand die rijk is óók heilig is.” “Hoe dan?” “Wanneer geld hetzelfde effect heeft op zijn hart als die bamboe daar heeft op deze binnenplaats.”

Over de grootste daad van mededogen

Afbeelding
Dit citaat verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org Luisteren naar een andere persoon zou wel eens de grootste daad van mededogen kunnen zijn die je kunt verrichten. Het is de makkelijkste weg om iemand van harte welkom te heten. Als ik luister ga ik in op een uitnodiging deel te worden van het levensverhaal van iemand. Ik zeg: “Ja, jouw verhaal is belangrijk en moet gehoord worden. Ik verlang je verhaal tot een deel van het mijne te maken.” Maar, al te vaak merk ik dat ik mensen afwijs. Ik ben te druk bezig. Het zou kunnen dat ik niet graag hoor wat ik te horen krijg: hun verhaal kwetst mijn gevoeligheid. Wanneer ik iemands verhaal afwijs, wijs ik hem of haar af. Door hen te miskennen beroof ik hen van hun waardigheid. Stel je eens voor hoe de heilige Scholastica zich gevoeld moet hebben. Zij had genoten van haar gesprek met broeder Benedictus – die ze slechts een keer in het jaar ontmoette – en zij vroeg hem te blijven overnachten zodat zij hun gesprek konden voortzetten. Hij weige…

Bidden, waar en wanneer je maar wil

Afbeelding