Franciscus kan ook (heel) scherp uit de hoek komen ... De eerste uittreksels van "Evangelii Gaudium" - Update 2


Op dinsdag 26 november,  is de apostolische exhortatie “Evangelii Gaudium” verschenen. De eerste uitvoerige tekst, helemaal van de hand van Paus Franciscus. Heerlijke lectuur!

Hier heeft u alvast enkele uittreksels.

Deel 3

Neen aan de spirituele mondaniteit

De spirituele mondaniteit, die schuil gaat achter de schijn van godsdienstigheid en zelfs van liefde voor de Kerk, bestaat in het zoeken van de menselijke eer en het persoonlijk welbevinden, eerder dan de heerlijkheid van God.  … (nr. 93)

… Het gaat over wat men denkt te zijn een doctrinele of disciplinaire veiligheid die leidt tot een narcistisch en autoritair elitisme. Eerder dan te evangeliseren, gaat men hier de anderen op de rooster leggen en classificeren. Eerder dan de ontvankelijkheid voor de genade te bevorderen, wordt de energie verspild in controle. In beide gevallen is er geen eigenlijke belangstelling voor  Jezus Christus of de medemens. … (nr. 94)

Deze duistere mondaniteit  manifesteert zich in talrijke houdingen die tegengesteld lijken te zijn maar die alle pretenderen om “de ruimte van de Kerk te bezetten.” Bij sommige hiervan merkt men een in het oog springende zorg voor de liturgie en de doctrine of het prestige van de Kerk, maar zonder dat er eigenlijke aandacht is  voor een  reële insertie van het Evangelie in het Volk Gods en in de concrete noden van de geschiedenis. …  (nr. 95)

Deel 2

 • Elke christen en elke gemeenschap dient te onderscheiden welk het pad is dat de Heer aanwijst. Allen zijn we uitgenodigd om deze oproep te beantwoorden: je eigen comfort verlaten en de moed hebben om naar de grenzen te gaan die nood hebben aan het licht van het Evangelie. (nr 20)
 • De vreugde van het Evangelie is er voor heel het volk, niemand mag er worden van uitgesloten. (nr 23)
 • Een excessieve centralisatie, eerder dan te helpen, maakt het leven van de Kerk en haar missionaire dynamiek ingewikkelder. (nr 32)
 • Als je de pastoraal vanuit missionair oogpunt bekijkt dan eist dit dat je het comfortabele pastorale criterium van “dat hebben we altijd zo gedaan” loslaat. (nr 33)
 • Al de geopenbaarde waarheden vloeien voort uit dezelfde goddelijke bron en worden geloofd met hetzelfde geloof. Maar sommigen onder hen zijn belangrijker om het hart van het Evangelie meer rechtstreeks uit te drukken. (Nr 36)
 • Er zijn vandaag de dag bepaalde gebruiken  die, hoewel sterk geworteld in de loop van de geschiedenis, niet langer op dezelfde wijze worden verstaan en waarvan de boodschap doorgaans verkeerd wordt begrepen. Ze kunnen heel mooi zijn maar feit is dat ze thans niet meer de zelfde dienst leveren voor het doorgeven van het Evangelie. Laten we er niet voor terugschrikken om ze te herzien. (nr 43)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deel 1
 • God wordt het nooit moe om te vergeven.  Wij zijn het die het moe worden om zijn vergeving te vragen (nr 3)
 • Het Evangelie, waar de heerlijkheid van het Kruis van Christus schijnt, nodigt met aandrang uit tot vreugde. (nr 5)
 • Ik begrijp de mensen die droef worden  in gevolge de ernstige moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd worden. Nochtans komt het erop aan om toe te laten dat beetje bij beetje de vreugde van het geloof ontluikt. (nr 6)
 • Ik moet zeggen dat de de mooiste en meest spontane vreugdes die ik in mijn leven heb gezien diegene zijn van heel arme mensen die weinig hebben om zich aan vast te houden. (nr 7)
 • We worden ten volle mens als we meer dan mens worden, als we God toelaten om ons boven onszelf uit te leiden om zo te komen tot ons meest waarachtige zijn (nr 8)
 • De Kerk groeit niet door proselytisme maar “door aantrekking”. Citaat van paus Benedictus door Paus Franciscus. (nr 14)
 • Het missionair bezig zijn is het paradigma van elke taak van de Kerk.(nr 15) 
 • Ik denk ook niet dat we van het pauselijk leergezag definitieve of alomvattende uitspraken   moeten verwachten over alle vragen die de Kerk en de wereld aanbelangen. Het is niet wenselijk dat de Paus de plaatselijke episcopaten vervangt in de onderscheiding van al de problematieken die zich aandienen in hun territoria. In die zin, voel ik de noodzaak om vooruitgang te boeken in een heilzame “decentralisatie”. (nr 16) 


Reacties

Anoniem zei…
Hartelijk Dank U voor Inspiratie. Met mooie wijze teksten van de Heer Paus Franciscus met ons delen.
Anoniem zei…
Hartelijk Dank U voor Inspiratie. Over Heer Paus Franciscus mogen lezen, zijn visie, die begrijp ik ook Uwe visie is.Voor mij is heel leerzaam op Uw Website al dat moois lezen en van groeien. Ook is fijn dat grote landelijke kwaliteit krant daar over bericht enthousiast. Zo net heb ik artikel gelezen en citeer graag een deel van:
" De Vreugde van het evangelie", Een naam die tegelijk een compact credo is van deze paus die graag onder de mensen verkeert en zich door het evangelie laat leiden bij zijn omhelzingen van gehandicapten, zijn reis naar de immigranten op Lampedusa".
einde citeren.
in mijn woorden nog aanvulling: in dat artikel is de Heer Paus Franciscus geprezen, voor zijn Grote Leider Visie, voor zijn durven de oorzaken duiden die de samenleving niet dienen, en ook zijn visionaire en enthousiaste aanmoediging voor alle mensen om zich blijven inspannen voor vrede en vooruitgang, vanuit Liefde.
Anoniem zei…
Dank U Hartelijk, voor Inspiratie, en informatie. Als is toegestaan, alstublieft graag wil ik citeren uit deel 2, laatste alinea tekst:
" Er zijn vandaag de dag bepaalde gebruiken die, hoewel sterk geworteld in de loop van de geschiedenis, niet langer op dezelfde wijze worden verstaan en waarvan de boodschap doorgaans verkeerd word begrepen. Ze kunnen heel mooi zijn maar feit is dat ze thans niet meer de zelfde dienst leveren voor het doorgeven van het Evangelie. Laten we er niet voor terugschrikken om ze te herzien. ( nr43)."
einde citeren.
graag citeer tekst dat m.i. mij, mijne, beter laat begrijpen de geniale , vooruitziende wijsheid van de Heer Paus Franciscus en ZIJNE.:
" Dogma; een roestige sleutel opgepoetst"
" In het oude Griekenland betekende het woord ' dogma ' heel iets anders dan nu. Het betekende een MENING : een principe of besluit dat op dat moment, volgens de GEZAMENLIJK GETOETSTE inzichten,
waar leek te zijn.
En dat dus veranderde met voortschrijdend inzicht.
Hier spreekt een wijze, open houding uit.....Is deze houding niet een schitterende sleutel, waarmee we talloze poorten van innerlijke en maatschappelijke harmonie kunnen openen? ."
einde citeren.
p.s. deze onderdeel van tekst is van : Symposium: De esoterische achtergrond van de grote religies, Den Haag - Zondag 25 mei 2008.
Anoniem zei…
Elk christen en alle gemeenschap dient te onderscheiden welk het pad is dat de Heer aanwijst.....We worden ten volle mens als we meer dan mens worden, als we God toelaten om ons boven onszelf uit te leiden om zo te komen tot het meest waarachtig zijn...mooi Mariette

Meest gelezen

Over een onbeduidend nonnetje dat het leven van miljoenen mensen veranderde - homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe de duivel het liefst tewerk gaat

Kan je van Jezus houden? Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe kan ik Gods plan voor mij op het spoor komen?