Nikolaas in debat over Paus Franciscus: de video


Voorbije donderdag, 28 november 2013, nam ik deel aan een publiek debat over Paus Franciscus in "De Balie", in hartje Amsterdam. Hieronder kan je de video bekijken.

Reacties

Anoniem zei…
Dank U Hartelijk met ons, mij, Uwe lezers, delen, belangrijk discussie, informatie over Rooms Katholieke Kerk
de Heer Paus Franciscus en ZIJNE visie en doelen.
Goed zou zijn dat de Rooms Katholieke Kerk met de Heer Paus Franciscus en ZIJNE, de Regie in de Wereld zou
sturen. Op dit moment is een Goddelijk gestuurd Regie met Liefde Christus nodig als katalysator voor transformatie.
Anoniem zei…
aanvulling alstublieft op reactie 30 november 2013, 20:58.
alstublieft graag wil ik citeren paar teksten, dat op Symposium De esoterische achtergrond van de grote religies in Den Haag op Zondag 25 mei 2008 plaats vond.
1. Christendom is een van de grote religies.
citeer:
2. " Drievoudige samengesteldheid van de mens: gevoelsmatig denken, intellectueel denken, geestelijk denken,
lichaam, ziel, geest."......1.) RELIGIE-het WAARTOE DER DINGEN. Het beseffen of ervaren van de gemeenschappelijke bron van de oorzaken achter de verschijnselen.2.) FILOSOFIE - het WAAROM der dingen. Het onderzoeken van de oorzaken achter de verschijnselen. 3.) WETENSCHAP - het HOE der dingen. Het Onderzoeken van de verschijnselen".
einde citeren.
mijn redeneren: Rooms Katholieke Kerk met de Heer Paus Franciscus en ZIJNE, zijn Wereld Religie dat is verbonden met Filosofie en Wetenschap.
Jezuïeten Orde, 18 DUIZEND personen, Intens Christus Jezus Liefde koesteren en uitdragen, en door hoog opleiding graad alle Jezuïeten in: Theologie, Filosofie en Wetenschappen alle onderdelen van Wetenschap, Rooms Katholieke Kerk NU heeft Recht Van Spreken, door gereedschap bezitten in eigen HUIS, van " het HOE, en het WAAROM, en het WAARTOE der dingen ! zal leiden in de huidige gang van zaken in huidige wereld, wereld wijd.!
citeer:
" Religie wordt in het algemeen afgeleid van het Latijnse re-ligo ( re= weer, ligo = verbinden). Religie duidt dus op ' weer terugverbinden.' We moeten ons weer verbinden met de kern van ons wezen, de geest in ons............... een levenshouding te kiezen in in de praktijk te brengen, ......."
einde citeren.
Anoniem zei…
Interessant debat. Alleen wordt Benedictus al "helemaal" anders voorgesteld.
Een kind dat naar hem zou komen, is ondenkbaar. Het is nochtans gebeurd.
Dat hij een brandweerhelm op zou zetten, is ondenkbaar. Tja: http://cnsblog.files.wordpress.com/2008/12/firemans-helmet1.jpg?w=300
Anoniem zei…
Hartelijk Dank U voor mogelijk maken een publiek debat over Paus Franciscus van 28 november 2013 in " De Balie" in Amsterdam, onbeperkt beluisteren, met video, dat de debat is van: 1 uur en 34 minuten, voor de scherm zitten, en voor mij ik heb twee keer bekeken en dat was/is een verrijking.
1. Wij alle mensen in 2013, dat is in kort 21-e eeuw, wel veel veel langer zijn wij alle mensen in evolutie spiraal.
Nu zijn wij in onze huidige evolutie spiraal met grotere "bewustzijn".
Paus Franciscus is de juiste MAN op de juiste plaats, in de juiste tijd, dat heb ik begrepen in b.g. debat.
Fijn dat Heilige Geest is genoemd. Door ontwikkelingen in Wetenschap, in Filosofie en grote behoefte aan Religie, is behoefte aan Goddelijke leiding.
alstublieft citeer deel tekst: titel: "De spirituele maatschappij....een kwestie van doen.....Als je ervan uitgaat dat alles met elkaar verbonden is en dat er allen maar rust, harmonie en vrede kan zijn, als in die totaliteit geen onderdrukte personen, groepen of werelddelen zijn, dan kan je maar één conclusie trekken: we moeten alles in het licht van die totaliteit doen.Je moet spiritualiteit voor een harmonieuze maatschappij ontwikkelen en wel in de breedste zin."
einde citeren.
De Heer Paus Franciscus en ZIJNE begrijpen dat alles met elkaar verbonden is, nodig is armoede en uitbuiting uitbannen, voor algemene harmonie voor allen mogelijk maken.
mijn redenering: Jezuïeten Orde met 18 Duizend Hoogbegaafd Hoogopgeleide Mannen, en alle familie relaties en fans van die Hoogopgeleide Mannen, is een Leger van Hoogontwikkelde Denkers!. Deze allen begrijpen Kosmos, begrijpen Universum, begrijpen dat dat wat nu gaande is op Planeet Aarde, uitbuiting van grote getale mensen door een klein "clubje", niet meer kan doorgaan, er moet transformatie plaats vinden in DENKEN van die groep mensen die dat nog niet inzien. De Heer Paus Franciscus en ZIJNE, begrijpen dat, en dat is Gods geschenk aan mensheid in NU.Meest gelezen

Waarom een jezuïet naar de hemel gaat en een dominicaan naar het vagevuur

Een vreemd mannetje waar iets heel bijzonders van uitgaat - feest van de gedaanteverandering:

Luister naar audioboek van Nikolaas Sintobin sj over ignatiaanse spiritualiteit

Vier de heilige Ignatius met een lied