Ga naar de Wereld-Jongeren-Dagen in Polen met de jezuïeten: MAGISIn de zomer 2016 zijn er opnieuw Wereld-Jongeren-Dagen. Deze maal in Polen. Ook deze keer bieden de jezuïeten een internationaal voorprogramma aan, MAGIS genaamd, voor duizenden jongeren uit de hele wereld, van 15 juli 2015 tot 25 juli 2016. 

Ook vanuit Nederland en Vlaanderen worden heel wat jongeren verwacht.


Hieronder een videootje gemaakt door de Vlaamse deelnemers aan vroegere Magis-programma's.

Reacties