De tien tips van Paus Franciscus voor een gelukkig leven


In een interview gaf Paus Franciscus volgende tien tips voor een gelukkig leven:

1.     Leef en laat leven
2.     Geef jezelf aan anderen
3.     Wees vriendelijk, nederig en kalm
4.     Ga op een gezonde wijze om met vrije tijd
5.     Reserveer zondagen voor familie, niet voor werk
6.     Zorg voor waardig werk voor jonge mensen
7.     Draag zorg voor de schepping
8.     Laat het negatieve los
9.     Ga de dialoog aan, in de eerste plaats vanuit het voorbeeld van je leven
10. Zet je in voor vrede

Reacties

Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Anoniem zei…
Hartelijk Dank U voor delen met ons met Tips van de Heer Paus Franciscus,
Alle Tips zijn Super Wijze en Super Universeel.
Universeel voor Alle Mensen in de Wereld,
worden deze Tips toegepast? dan zeker Vrede en Welzijn Voor Allen zullen gerealiseerd worden.

De Heer Paus Franciscus is een Wijze Wereld Spiritueel Leider,
Vrede in Wereld zal zeker door Invloed en Inspirerende Werken van de Heer Paus Franciscus Spoedig gerealiseerd worden.
Inspirator , Katalysator, Voor Vrede en Liefde,
is Geliefd, een Uitstekend Voorbeeld om voorbeeld nemen voor " ONZE " eigen activiteiten.
De Heer Paus Franciscus is Bezield door Heilige Geest.
Anoniem zei…
aanvulling alstublieft: In Kwaliteit Landelijke Nederlandse Krant, d.d. 08/10/15,
is artikel gewijd aan activiteiten van de Heer Paus Franciscus,
en is vermeld onder andere dat de Heer Paus Franciscus is genomineerd voor 2015, voor Nobel Prijs Voor Vrede.
Anoniem zei…
Van mij mag er nog bij staan,
11. verwerp geen enkele zonde.

Want de sacramentele communie heeft geen zin als er geen geestelijke communie aan beantwoordt.
"Thomas van Kempen"

Wie op een onwaardige wijze het brood eet of uit de beker van de Heer drinkt, bezondigt zich aan het lichaam en het bloed van de Heer.
"Apostel Paulus"

Iedereen, maar dan ook iedereen, moet zichzelf eerst onderzoeken alvorens van het brood te eten en de beker te drinken. Wie eet en drinkt in zonde, eet en drinkt zijn eigen vonnis.

Onderzoek ijverig je geweten. Reinig en zuiver het voor zover je kunt door waarachtig berouw en een deemoedige biecht, zodat je niets ernstig meer hebt of weet wat je kwelt en verhindert om mij vrij te naderen. M.a.w. het sacrament van mijn lichaam ( hostie ) op een heilzame manier te ontvangen.
Wees dus ontevreden over AL je zonden, treur en zucht in het bijzonder over je dagelijkse overtredingen. En als de tijd het toelaat, belijd dan voor God in de verborgenheid van je hart al je erbarmelijke hartstochten. Zucht en betreur dat je nog zo zelfzuchtig bent en werelds, zo onverstorven van hartstochten, zo vol opwellingen van begeerten, zo onoplettend in je uiterlijke zinnen, zo vaak verwikkeld in tal van loze fantasieën, zo sterk geneigd tot uiterlijk vertoon, zo nalatig in innerlijkheid, zo licht geneigd tot gelach en verslapping, zo ontoegankelijk voor tranen en vermurwing, zo geneigd tot laksheid en lichamelijke gemak, zo traag in vurigheid tot God, zo belust om nieuwtjes te horen en mooie dingen te zien, zo traag om het gewone en verachte te omhelzen, zo begerig om veel te hebben, zo zuinig om te geven, zo koppig om vast te houden, zo onbezonnen in het spreken, zo onbeheerst in het zwijgen, zo lomp in je gedrag, zo grof in je daden, zo gulzig bij het eten en drinken, zo doof voor Godswoord, zo vlot om te rusten, zo lui om te werken, zo aandachtig voor geklets, zo slaperig bij de heilige nachtwaken, zo haastig gericht op het einde, zo onbestendig in je aandacht, zo slordig bij het bidden, zo lauw bij het vieren van de mis, zo dor bij het communiceren, zou gauw afgeleid, zo zelden volkomen in je gekeerd, zo gemakkelijk ontevreden over de ander, zo licht geneigd om te oordelen, zo uitgelaten bij voorspoed, zo vaak vervuld van vele goede voornemens, en zo matig in de uitvoering ervan. Wanneer je deze en andere tekortkomingen van jou met verdriet en grote ontevredenheid over je eigen zwakheid hebt erkend en betreurd, neem dan het vast voornemen op voortdurend je leven te beteren en voortgang ten goede te maken.
Zo immers verdien je dat je waardig opgaat om aan God het offer op te dragen en het sacrament van mijn lichaam op heilzame wijze te ontvangen. Er is immers geen waardiger offer en geen grotere genoegdoening om zonden te delgen , en zichzelf zuiver en totaal, samen met het offer van Christus lichaam, in de mis en de communie aan God aan te bieden. Als de mens gedaan heeft wat in hem is en echt berouw heeft, en zo vaak hij om vergeving en genade tot Mij is genaderd: Zo waar ik leef, zegt de Heer, ik wil niet de dood van de zondaar, maar veeleer dat hij zich bekeert en leeft!

Thomas Van Kempen.

Meest gelezen

Waarom zoveel mensen aanstoot nemen aan de Kerk

Wenken voor de dagelijkse omgang met de duivel (1/4)

Drie maal drie tips voor een intense 40-dagentijd

Boodschap voor mensen die zichzelf voor goede christenen houden