Leren uit de voorwaardelijke vrijlating van Michele MartinOp woensdag 27 februari 2013 verscheen in Kerk en Leven een interview met Leo De Weerdt sj, nalv zijn benoeming tot hoofdaalmoezenier van het gevangeniswezen. Hieronder een uittreksel.

Vraag: Van Michelle Martin werd gezegd dat ze ‘een andere mens’ geworden is. Hoe reageerde u bij haar voorwaardelijke vrijlating?

Antwoord: De emoties van weerzin en ontgoocheling die ermee gepaard gingen, deelde ik voor een stuk. Maar net zo streng als ik daarin voor mezelf was, ben ik het ook voor de samenleving. Onze gevoelens toonden een verharde, maar ook hypocriete samenleving, waarin ieder meent zelf het beste te kunnen oordelen en daarbij meestal heel toegeeflijk is voor zichzelf en veeleisend voor de ander. Als je twijfelt aan het oordeel van rechters, verval je in een systeem van willekeur, chaos en machtsmisbruik. Die tendens verontrust me zeer. De roep om afzondering van mensen met wie we het moeilijk hebben, klinkt almaar luider. Ik hoop toch dat onze kansrijke samenleving, waar zo veel goeds gebeurt, creatiever kan zijn om alternatieven te bedenken en om mensen die mislukken, op te tillen.

De vasten kan ons uitnodigen om eens kritisch naar onszelf te kijken. Liggen de fouten enkel bij de ander? Dat klopt niet. Tot inkeer komen, is toegeven dat je zelf ook niet perfect bent. Eenmaal je dat aanvoelt, kun je ook anderen kansen geven. Maar het leven is hard en we krijgen almaar de boodschap dat je het zelf moet waarmaken. Toch moeten we meer oog leren krijgen voor de kwetsbaarheid van de ander. Ik ben ervan overtuigd dat christenen hier een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. 

Reacties

Meest gelezen

Je vertelt het beter zélf!

Voorwaarde om volmaakt te worden

Verzet je tegen het uitdoven van het licht