De grootste uitdaging waarvoor internet de christenen plaatst (6/6)


In het najaar 2016 publiceerde ik een artikel in het Tijdschrift voor geestelijk leven over internetpastoraat. Hier enkele uittreksels (6/6)

Google analytics en enquêtes bij onze gebruikers geven aan dat, wat de demografie betreft, de digitale ruimte niet fundamenteel verschilt van het kerkgebouw. De jongere generaties zijn in de minderheid, zij het minder uitgesproken als in de zondagsviering. Bovendien stellen we vast dat we met onze diverse websites voornamelijk een kerkelijk publiek bereiken. Positief betekent dit dat de oudere generaties de weg gevonden hebben naar het internet, ook voor hun geestelijk leven. De uitdaging naar de jongeren toe is en blijft echter heel groot. Zo ook naar de randkerkelijken en naar de steeds groter wordende groep niet-kerkelijke mensen met weliswaar vaak christelijke wortels maar zonder expliciete christelijke cultuur of ervaring. Beide groepen zijn niet vertrouwd met de bijbelse en ruimere kerkelijke taal en symboliek. De meeste van onze producten zijn voor hen gewoon niet toegankelijk. Bovendien lijkt de vraag niet erg groot.

Visual storytelling – het visuele verhaal – biedt hier mogelijkheden. Dit litteraire genre wordt thans alom gebruikt in de communicatiedia. In het bijzonder op YouTube is veel profaan – en dus breed toegankelijk – materiaal te vinden dat, met een aangepaste pedagogie, kan gebruikt worden om de meest uiteenlopende categorieën mensen te bereiken met een speels en toch verdiepend aanbod. De website www.verderkijken.org wil hier op inspelen. Hij geeft aan hoe je met eigentijdse, seculiere, culturele producties mensen van alle leeftijden kan uitnodigen tot een levensbeschouwelijk gesprek en, indien ze daar voor openstaan, tot uitdrukkelijk gebed.


We werken ook aan de ontwikkeling van nieuwe digitale producten, geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit, gericht op diverse beroepsgroepen. Het gaat hierbij om seculiere instrumenten die bedoeld zijn om de kwaliteit van de menselijke betrokkenheid op de werkvloer te versterken.  Opmerkelijk is dat dit gebeurt op initiatief van professionals uit die sectoren, hiertoe getriggerd door ons expliciet digitaal gebedsaanbod.

Nikolaas Sintobin sj

Reacties