Waarom sommige mensen dubbel verdienstelijk zijn


Het voordeel van een zachte en vooral trage natuur ...

"Een mens voor wie het moeilijk is om deugdzaam te leven en die er toch dapper aan begint om zichzelf te overwinnen, is tweemaal zo verdienstelijk als diegenen wier  zachte en  trage natuur hen niets in de weg legt."

Ignatius

Reacties