Karl Rahner over de "kadavergehoorzaamheid" van de jezuïeten


In 1978 publiceerde Karl Rahner sj zijn vermaarde « Brief van Ignatius aan jezuïeten van nu ». In dit essay kruipt Rahner in de huid en pen van Ignatius van Loyola en levert hij mijmeringen over het betekent vandaag jezuïet te zijn. In dit uittreksel denkt Rahner na over de jezuïtische gehoorzaamheid. 

Wie inwendig vrij is, zelfkritiek heeft en bereid is tot stille dienst aan een gemeenschappelijke zaak, wie daarbij nog een beetje humor heeft en mild begrip voor al het dwaze en ontoereikende van de aardse geschiedenis, die zal ook nu geen bijzonder verschrikkelijke problemen hebben met de gehoorzaamheid in een Orde. 

Ik heb zelfs de indruk dat een burgerlijke huisvader en werknemer een beperktere ruimte van vrijheid heeft in de profane maatschappij dan jullie in de Orde. In weerwil van dat domme woord in Ignatius' brief over de gehoorzaamheid hoeven jullie geen “kadavergehoorzaamheid” te beoefenen. Wel moeten jullie onbaatzuchtige, nuchtere, dienstvaardige mensen zijn. Er bestaat een “mystiek van de dienst”. Maar daar wil ik het nu niet over hebben. De ontmythologisering van de gehoorzaamheid ten opzichte van de macht van de wereld en staat is ook nu zeker nodig. 


Reacties

Carla zei…
Ha ha, we kunnen weer ademen en zelfstandig handelen.
Dank voor de online Jezuïeten bereidwilligheid dat mijn innerlijke Godsbenadering gesteund heeft.
Vrijheid is een groot goed evenzo als barmhartig zijn en leven volgens Eer en Geweten zoals Jezus dat op zijn manier poogde te doen.
Laten we bidden, werken en liefhebben. Het Licht blijft schijnen . Amen.


Truus van Dam zei…
In uw orde is gehoorzaamheid denk ik een groot goed . Gehoorzaam aan God en uw medebroeders. Voor man en vrouw is het anders ieder is zijn eigen persoonlijkheid en heeft zijn eigen ideeen,gelukkig is dit bij u ook zo, ieder is weer goed in iets anders.Onze zoon komt van uw scholen af. Hij moest er van mij heen voor de discipline . En het is nu gelukkig een fijne man en vader geworden.Ieder heeft gelukkig zijn eigen kwaliteiten.
e.harland-hazebroek zei…
Je kunt gehoorzamen zonder eigen mening te laten tellen, je kunt ook je verstand en geweten laten meetellen. Lijkt me wel zo goed.

Meest gelezen

Wat zou paus Franciscus hier wel over denken?

Laatste wens van een dominicaan, een franciscaan en een jezuïet