Het antwoord van Jezus

Het antwoord van Jezus

De Koning zal hun ten antwoord geven: “Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan”... 

Dan zullen ook zij antwoorden en zeggen: “Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor U gezorgd ?” Daarop zal Hij hun antwoorden: “Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij niet voor een van deze geringsten hebt gedaan, hebt gij ook voor Mij niet gedaan”. (Mt 25, 40.44-45)

Reacties

Anoniem zei…
Ik vind het schandalig om zoveel schuld te laden op mensen die er niets aan kunnen doen. Ik vraag me serieus af of ik nog christen kan zijn. Het zijn moordlustige jihadisten die arme mensen op de vlucht jagen. Het zijn mensensmokkelaars die voor duizenden euro's vader en moeders met kinderen die niet kunnen zwemmen op gammele bootjes laten stappen.
Nelleke zei…
Juist nu moeten we christen zijn in deze moeilijke tijden!
Johan Segers zei…
"Stabat Mater", "Maria aan de voet van het kruis".
Maria is moeder en middelares van alle genade, genade die van Jezus komt.
Jezus in dit kind is voor ons gestorven om ons te bevrijden van onze zonden en ons te verbinden met onze deugden.
Wij aanbidden Jezus die ook op verdrongen wijze aanwezig is in moordenaars en afpersers
Jezus beschuldigt niemand. Hij zegt niet dat de honger, dorst, vervreemding, gevangenschap ... de schuld zijn van zijn toehoorders. Wel dat elke mens een absolute waardigheid heeft en dat bijgevolg de nood van een medemens een dwingende oproep inhoudt. Voor de christen is dit gewoon een vertaling van het dubbelgebod van de liefde.
Anoniem zei…
Nee jij doet dat met zijn woorden. Je maakt een politiek statement. Vertel me. Hoe had ik dat kind kunnen helpen? Hoe had ik dat kind's naaste kunnen zijn? Moet dit het excuus zijn om alle grenzen op te heffen en unlimited islamistische jihadisten binnen te laten stromen in het land waar ik mijn kinderen moet grootbrengen met Christus?

Blijft dit de boodschap van de Kerk? Zwijgen over islam en oproepen tot verdere zelfvernietiging? Het zal ons exact hetzelfde vergaan als de christenen in MO. Het maakt niet uit hoe je leeft de jihadisten slachten je af. En in the end is er alleen de vrede van het kerkhof.

Ik kan daar niet meer aan meewerken!
Anoniem zei…
je naaste is diegene die 'naast' je leeft, werkt enz. en die het verdient dat je hem 'aandacht' schenkt. Je kiest je naaste niet, het is iedereen met wie je in contact treedt. Zo maak ik ook via een foto contact met bv. een vluchteling, en wordt hij mijn naaste. Kan ik concreet iets doen als ik alleen maar via een foto in contact kom. Nee, natuurlijk niet, maar toch is hij mijn naaste en word ik geraakt. Ik kan heel concreet liefdevol en met begrip 'omgaan' met mensen die mij omgeven en zo toch iets realiseren van wat Jezus vraagt. Als ik hen als broeder/zuster benader èn behandel,en als ieder dit zou kunnen doen, ongeacht geloofsovertuiging, dan hadden we vrede i.p.v. conflict. Wie uitgesloten wordt kan snel radicaliseren. Wie respectvol bejegend en behandeld wordt zal gemakkelijker in dialoog blijven bij meningsverschillen. Mark
Anoniem zei…
Ik voel niet meteen schuld in deze situatie maar wel een grote machteloosheid. Wat kan ik hier doen wetende dat ik vanop de plek waar ik werk en leef geen concrete hulp kan bieden tenzij een financiële bijdrage aan fondsen die er om vragen. Diepe pijn verscheurt me...
Anoniem zei…
Als velen niet meer het rozenkrans gebed bidden, of op hun manier bidden ,of alleen maar het onze Vader zouden gaan bidden en de last aan Jezus voeten onder het kruis zouden neerleggen., zou ons leger met onze Moeder Maria veel groter zijn. Als wij dit soort situaties zien en erover horen raken wij van verwarring nog verder van huis . Verwarring mag , maar het moet heel kort duren om tot realiteit over te gaan. Die realiteit is GEBED voor al die arme mensen die toch onze NAASTEN zijn; wij kunnen anders weinig of niets ! Belangrijk is de hulp van God in te roepen. Christen zijn is GEBED....en bijstand in het handelen met Liefde . Op de goede manier ;oprechte manier innerlijk bewogen zijn met elkaar dan tegen elkaar. Zo willen wij echte Christenen zijn....dat heeft niets met politiek te maken! Het heeft te maken met hoe zou ik het voor mezelf ook fijn vinden "gewild " te zijn . Je kan er niet meeleven ....ik ook niet .....maar het is beter dit arme kind met alle anderen drenkelingen in het licht van GEBED brengen. ANDERS KUN JE NIETS DOEN !!! Ook de regeringsleiders verdienen dat gebed . Het KWAAD gaat rond als een briesende leeuw , maar het wordt niet erkent het wordt niet gezien.Lets love one another !!
Anoniem zei…
Hartelijk Dank U voor Wijze Les.
Hartelijk Dank U voor Wijze tekst over de LIEFDE EN NAASTE.
er is citaat: De Planeet Aarde heeft genoeg eten en goede dingen voor ALLEN.
Voorstel alstublieft:
Promoten ! met nieuwste technieken laten ontmantelen die gigantische voorraden van verouderde voorraden van " Oorlog Industries",
dat die " geld verschaffers en aandeelhouders niet vrezen gelden verliezen".
Dan is niet nodig die verouderde Oorlog Tuig gaan verhandelen, maar ontmantelen voor terugwinnen van grondstoffen.
Voordeel ! nieuwste technieken kunnen toegepast voor productie van nieuwe verdediging instrumenten, om/ voor veiligheid garanderen,
maar geen reden " oorlogen promoten om die verouderde oorlog tuig te verkopen ".
tweede voordeel: er is extra werk gelegenheid aangeboden voor jonge mensen en dat is nodig.

Alle groeperingen die niet eens zijn met beleid van eigen land regering, in VN een kwartier aanwijzen,
waar grieven en wensen kunnen kenbaar gemaakt woorden, ter discussie aangeboden voor verbeteringen gepleit, zonder geweld gaan gebruiken.

Mensen in de 21e eeuw zijn een stap;je hoger in beschaving " trap" .
Wij mensen gaan ons stap voor stap beteren.

Meest gelezen

Je vertelt het beter zélf!

Voorwaarde om volmaakt te worden

Ook een blog(ger) doet het graag soms wat rustiger aan ...