Vlaamse Kerk steekt zusterkerken de loef af


Mediazondag 2015 staat in het teken van het nieuwe Kerknet, de nieuwe digitale omgeving van de Katholieke Kerk in Vlaanderen.

Sinds meer dan een jaar ben ik nauw betrokken bij de uitwerking van dit ambitieuze project: één grote internetomgeving voor de verschillende geledingen van de Kerk. Ik vind dat het resultaat echt mag gezien worden. Geen een van de kerkprovincies uit de buurlanden beschikt over een website die ook maar in de buurt kan komen van het nieuwe Kerknet.

Alle mogelijke info over het nieuwe Kerknet vind je hier. Ook en in het bijzonder een interview met Sim D'hertelfelt, de bezieler en coördinator van het hele project.

Ook als jezuïeten steunen we dit project. Op dit ogenblik hebben we drie microsites waarop je van alles kan vinden van ons:

1. Een microsite van de jezuïeten

2.  Een geheel nieuwe microsite genaamd "Gebedsnetwerk van de Paus"

3. Een persoonlijke microsite van uw dienaarReacties