De groene tweets van paus FranciscusPaus schrijft niet alleen een ecologische encyclieken. Hij tweet nu ook ecologisch. Ziehier een bloemlezing uit zijn ecologische tweets van vandaag.


  • Een integrale ecologie betekent dat je tijd neemt om om na te denken over je wijze van leven en over je idealen.
  • Christelijke spiritualiteit biedt een alternatief concept aan van leefkwaliteit.
  • Het leven volgens onze roeping om beschermers te zijn van Gods handwerk is geen bijkomstig aspect van onze christelijke ervaring.
  • Het onderricht van het Evangelie heeft een directe weerslag op onze wijze van denken, voelen en leven.
  • Hoe leger het hart van een mens, hoe meer hij of zij er nood aan heeft om te kopen, te bezitten en te cosumeren.
  • Veel moet veranderen. Maar in de eerste plaats moeten wij, mensen, veranderen.
  • We weten dat het gedrag van hen die voortdurend consumeren en vernietigen niet duurzaam kan zijn.
  • Het verlagen van de broeikasgassen vraagt eerlijkheid, moed en verantwoordelijkheid.
  • Het is in de eerste plaats ónze verantwoordelijkheid om een leefbare planeet door te geven aan de komende generaties.
  • De wereld die we ontvangen behoort ook aan hen die na ons komen.

Reacties

Meest gelezen

Je vertelt het beter zélf!