Nikolaas Sintobin sj op radio NL1 over waarom religieus leven opnieuw jongeren aantrekt


Gisteren, zondag 14 juni 2015, namen we met het jezuïetenhuis van Amsterdam deel aan de openklooster-dag van de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen). Een 10-tal mensen nam deel aan een programma dat wel drie uur duurde: getuigenissen door Jos Moons sj en mezelf, vraaggespek, YouTube-meditatie en geleid bezoek aan onze jezuïetenkerk, olv kunsthistoricus Peter van Dael sj.

Voor mij alvast een boeiende ervaring. Het doet goed te ervaren hoe jongeren positief kritisch omgaan met religieus leven.

In onderstaand kort radio-interview geef ik enkele indrukken en bedenkingen ten beste.

Klik hier om het 5 minuten durende interview met Nikolaas te beluisteren.


Reacties

Anoniem zei…
Ik las dat het vooral hoogopgeleide waren die zich aangetrokken voelde?
Ik denk dat je wil bedoelen: de zichtbare in de wereld, hopelijk zijn ze ook zichtbaar voor God?
Want, uiteindelijk is dat het belangrijkste!
Niet de opleiding, maar de wil om te volharden in het lijden van Christus, en dat leer je niet met een opleiding. Ignatius is daar een groot voorbeeld van, ver moeten we het niet zoeken! Alles wat Ignatius heeft ontvangen, is ontvangen door de genade van God en door het goed beluisteren van De Heilige Geest!
En ik dacht ook dat een mens niet kan weten wie God uiteindelijk raakt!
Soms wordt dat duidelijk na de dood, want dan komt hun “Heiligheid” in het licht!
En is dat belangrijk?
Nee, want als je instrument/arbeider bent in de naam van God, dan doe je het voor God en niet voor de eer en glorie van de wereld!
Ik hoop dan ook dat de hoogopgeleide ook arbeiders & instrumenten worden voor God om zielen de redden en niet voor de schijn om er zelf beter van de worden!
Want nu zijn er sommige in de wereld die wel verkondigen, maar helemaal niet geraakt zijn door God! M.a.w. die Godswerk verkondigen wat ze geleerd hebben deels uit de boeken, maar niet geleerd hebben uit de leerschool die God ieder mens ( geschoold of niet geschoold ) aanbiedt! De meeste struikelen en houden die leerschool van God ook niet vol. Vandaar al die dwalingen binnen de kerk! Want, de meeste die volharden in hun beproevingen, zien het lijden van Christus onder ogen, en worden waren helpers van God en die dwalen ook niet! Die zorgen dat de bron van levend water niet uitgedroogd raakt, want dat is de enige bron waar verdwaalde zielen m.a.w. de gehele wereld tot rust en vrede kunnen komen! Die leg je niet droog door uitspraken die niet van God komen
M.a.w. degene die door God geraakt zijn en God liefhebben die vallen in het christendom "meestal"niet op, want die doen uit liefde voor de mensheid Godswerk in stilte..

M.a.w. die dragen mee het kruis van Christus "in de wereld" maar meestal in het verborgen!
Dat zijn de martelaren binnen de kerk en buiten de kerk zonder gezicht.
En ze zitten overal..

Besluit: Hoogopgeleide is maar een oppervlakkig detail, dat je niet nodig hebt om God te ontmoeten!
God kneed je niet, God kneed jou :)
Anoniem zei…
Hartelijk Dank U Inspirerende Wijze Pastoor Nikolaas Sintobin SJ voor delen met ons met goed nieuws.
" LOVE " St. Ignatius Loyola says ougt to manifest itself in deeds rather than words ".
" It's often said that people following an Ignatian path are working to become ' men and women for others ".

Goed nieuws is dat veel hoog opgeleiden personen zijn nieuwsgierig, hoe kunnen zij bijdragen aan een zinvol
uitdragen Van Ignatiaans Spiritualiteit, dat is werken aan vrede en welzijn voor alle mensen.

Meest gelezen

Waarom zoveel mensen aanstoot nemen aan de Kerk

Wenken voor de dagelijkse omgang met de duivel (1/4)

Drie maal drie tips voor een intense 40-dagentijd

Boodschap voor mensen die zichzelf voor goede christenen houden