Efrem

Eergisteren gaf medebroeder Bert Daelemans sj nalv onze communauteitsavond een uiteenzetting over de heilige Efrem (306-373). Efrem is een Syrische kerkvader wiens hymnen nu nog steeds gezongen worden in de Oosterse kerken.


Meer in het bijzonder liet Bert ons zijn kersthymnen smaken. Het sterke van Efrem is dat hij zo dicht bij de concrete ervaring aansluit. Geen theologisch jargon. Wel onmiddellijk vatbare beelden.

Bert begon evenwel met een tekst waarin Efrem het heeft over de onuitputtelijke rijkdom van het Woord, dat we steeds opnieuw met vrucht kunnen beluisteren.

Een parel. De vertaling kan wat stroef overkomen. Het is een letterlijke vertaling door Bert van de tekst uit het oude Syrisch.

“Wie kan heel de rijkdom schatten van één enkele van uw woorden, o Heer? Wat wij ervan begrijpen is veel geringer dan wat wij ervan laten, net zoals dorstige mensen zich aan een bron laven. … De Heer heeft zijn Woord met veel sieraden gekleurd, opdat ieder die het onderzoekt zou kunnen beschouwen waar hij van houdt. Hij heeft in zijn Woord alle schatten verborgen opdat eenieder van ons een schat zou vinden in wat hij mediteert.


Zijn Woord is als een levensboom die je van alle kanten gezegende vruchten aanbiedt. … Dat iemand die één van die schatten ontvangt nu niet denkt dat er in Gods Woord slechts te vinden is wat hij erin gevonden heeft; dat hij er zich eerder rekenschap van geeft dat hij slechts één iets heeft kunnen ontdekken te midden van veel andere. Verrijkt door het Woord, dat hij niet denkt dat het is verarmd. …


Verheug je, dat je verzadigd bent, maar wees niet bedroefd dat de rijkdom van het Woord je overtreft. De dorstige verheugt zich in het drinken, maar hij is niet bedroefd omwille van zijn onmacht om de bron uit te putten. Beter is het dat de bron je dorst laaft, dan dat je dorst de bron uitput. …


Wees dankbaar voor wat je hebt gekregen en mor niet over wat er ongebruikt overblijft. Wat je hebt genomen is jouw deel; maar wat je hebt gelaten is je erfdeel. Wat je nu niet hebt kunnen ontvangen wegens je zwakheid, ontvang het later dankzij je volharding. Wees niet zo onbeschoft om zowel ineens te willen wat niet in één keer kan genomen worden, als om je af te houden van wat je geleidelijk aan kunt krijgen.” (Diat I, 18-19)


Delen

Reacties

Meest gelezen

Wat Ignatius van Loyola denkt over het coronavirus

De soms pijnlijke kant van het bidden met het vijfde evangelie (2/3)

Paus Franciscus legt uit waarom Maria zo belangrijk is voor de Kerk