Decadent


Een Franse medebroeder, Pascal Sevez sj, schreef onlangs een artikel over de muziekcultuur van de jeugd. In het bijzonder had hij het over “rap” en “slam”. Korte tijd later werd hij hierover geïnterviewd.

De journalist ging ervan uit dat die “decadente” muziekvormen op geen enkele wijze een bijdrage konden leveren tot een constructieve vorming van de jeugd.

Pascal Sevez sj had zijn antwoord klaar. In het begin van de 5de eeuw waren de weldenkende christenen sterk gekant tegen een muziekinstrument dat toen opgang maakte. Het was van heidense oorsprong. Het werd in het bijzonder gebruikt om de krijgers op te hitsen voor de strijd. Sommigen probeerden het warempel te gebruiken in de liturgie.

De naam van het instrument? In het Grieks οργανον. Gewoonlijk noemen wij dit thans orgel.

Reacties

Meest gelezen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj

Hoe een capucino het verschil kan maken als je van de ene dag op de andere invalide wordt: het getuigenis van Jurjen