Wat is het verschil tussen een gewoon mens en een heilige?


Hieronder vind je het antwoord op vraag nr 31 uit mijn boek 'Wat deed God voor Hij de wereld schiep? En 51 andere vragen over het christelijk geloof, Nikolaas Sintobin sj, KokBoekencentrum - Lannoo, 2019. 

Wat is het verschil tussen een gewoon mens en een heilige?

In de Bijbel is heiligheid bij uitstek de eigenschap van God. God ís heilig. In het begin van de Bijbel staat geschreven dat God de mensen zo geschapen heeft ‘dat ze op Hem leken’1. Vandaar dat het logisch is dat die heiligheid van God doorstraalt in de levens van hen die zich door God laten inspireren. Daarom was het in de eerste eeuwen van het christendom de gewoonte dat de priester de gelovigen tijdens de viering aansprak als ‘jullie, de heiligen’.

Nog altijd laten christenen zich door God inspireren. Dus hopelijk weerspiegelen zij ook vandaag iets van Gods heiligheid. Bij de meesten gebeurt dit op een onopvallende manier, maar bij sommigen springt het in het oog. Vandaar dat in de Katholieke Kerk de gewoonte bestaat om, na een lang en diepgaand onderzoek, sommige overleden christenen officieel heilig te verklaren. De meeste heiligen zijn en blijven echter onbekend. Behalve voor God dan.

Katholieke christenen beschouwen die heiligen als een van hun grootste schatten: deze mannen, vrouwen en kinderen zijn waardevolle voorbeelden aan wie je je in vertrouwen mag spiegelen voor je eigen leven. Aan de buitenkant lijkt hun doen en laten vaak heel gewoon, en tegelijk laten zij zien dat leven zoals Jezus het allermooiste in de mens naar boven haalt. Zozeer dat je er iets van de schoonheid van God in herkent.

1 Genesis, hoofdstuk 1, vers 27


Reacties

Carla zei…
Een prettig eenvoudige uitleg, door velen te realiseren, hoopgevend en waardevol dat dit jaarlijks gevierd kan worden. Bezieling en lijden staan veelal in relatie met elkaar. Daardoor wordt iemand Heilig verklaard. Het gaat om de liefde en dan wordt het iets heel groots en daardoor Heilig.
e.harland-hazebroek zei…
Een heilige is een prettig goed mens. Sommigen hebben in hun betrokkenheid speciale Godservaringen.
Dat hebben we eigenlijk allemaal zonder het te kunnen benoemen.
Er is niet goed wijs uit te worden wij kennen veelal de buitenkant zelfs van onze partner en kinderen of wie dan ook

Meest gelezen

Wat zou paus Franciscus hier wel over denken?

Laatste wens van een dominicaan, een franciscaan en een jezuïet