Tips van Marc Desmet sj (2/5)


Onlangs hield Marc Desmet SJ, palliatief arts in het Virga Jesse ziekenhuis in Hasselt, een voordracht voor medewerkers en bewoners in een zorginstelling voor mannelijke religieuzen en gaf tien spirituele tips als oplos¬middel voor problemen die zich dagelijks voordoen. Met dank aan Ignis Webmagazine

3. Maak ondertussen gebruik van ‘oude’ middeltjes uit de dagelijkse spiritualiteit om de positieve dynamiek in jezelf te vinden door met ‘frisse tegenzin…’
Dus: kleine stappen zetten als je op dat moment geen grote kunt zetten. Niets doen betekent verlamming, terwijl de kleine stap je in een positieve dynamiek kan brengen. De deelname aan de eucharistie kan zo’n kleine stap zijn: was het Laatste avondmaal niet een symbolische, op zich kleine daad, waaruit als bij het mosterdzaadje een enorme christelijke boom is gegroeid ?


Je kunt extra attent zijn als zorgverlener voor de bewoner of zorgverlener als het even minder is. En dankbaar zijn voor wat er wel is. Het geeft een ander perspectief. Denk opnieuw aan de eucharistie: Hij nam een beker, sprak het dankgebed – in die moeilijke omstandigheden - en zei: …
Bedenk steeds dat de stemming soms onverwacht snel ten goede kan keren.

4. Beslis niet alleen met je verstand.
Beslis niet alleen op basis van technische of psychosociale gegevens maar ook van sereniteit en con-sensus (samen aanvoelen). Is een beslissing iets wat je enkel neemt, of ook iets wat je als het ware van binnenuit ontvangt? Luister daarbij ook naar je lichaam: wat geeft ‘onge¬zonde vermoeidheid’, en wat gezonde? Wat geeft zwaarte, wat lichtheid? Wat veroorzaakt complexiteit, wat eenvoud?

Reacties

Dank om de gulden raad, luister naar je lichaam...Een hele opdracht...en de omvorming aan intense deelneming aan de eucharistie..
Déanna
Ingrid zei…
Als mens zijn veel van mijn beslissingen gebaseerd op basis van innerlijke sereniteit en gevoel, waarbij het verstand zeker niet vergeten wordt. Het lichaam geeft echter veelal héél duidelijk aan of de beslissing/actie die wordt genomen van binnenuit wordt gegeven. Wat overigens niet altijd wil zeggen dat "die ander" daar begrip voor heeft en/of de achterliggende reden begrijpt. Het mosterdzaadje is wel gepland echter deze heeft nog tijd nodig om zich te ontkiemen. Geduld is hierbij dan ook van essentieel belang. In enkele situaties kan het zelfs zo zijn dat je door te reageren/handelen vanuit de innerlijke sereniteit jezelf verdriet kan ervaren/ervaart door de reactie van die ander, die(nog) niet inziet wat de werkelijke oprechte bedoeling/intentie was/is van jouw handelen. Ook hier geldt dan "geduld is een schone zaak".

Artikel is een interessant onderwerp om over verder te discussiëren.

Meest gelezen

Over een onbeduidend nonnetje dat het leven van miljoenen mensen veranderde - homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe de duivel het liefst tewerk gaat

Kan je van Jezus houden? Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe kan ik Gods plan voor mij op het spoor komen?