Tips van Marc Desmet sj (3/5)

Onlangs hield Marc Desmet SJ, palliatief arts in het Virga Jesse ziekenhuis in Hasselt, een voordracht voor medewerkers en bewoners in een zorginstelling voor mannelijke religieuzen en gaf tien spirituele tips als oplos¬middel voor problemen die zich dagelijks voordoen. Met dank aan Ignis Webmagazine

5. Innerlijke vrijheid: maak van je stokpaardje geen nachtmerrie! Ken je dode hoek!

De weg naar de hel loopt over goede intenties. Daarom deze moeilijke maar belangrijke dodehoekspiegel-oefening: ‘innerlijke vrijheid’ is als de dodehoekspiegel in je (bedrijfs)wagen. Hoe hoger je als bestuurder zit, hoe zwaarder de gevolgen, hoe meer nood aan zo’n dodehoekspiegel.

Vul zelf in: ‘Raak niet aan mijn……’ (zoek iets wat je erg belangrijk vindt of waar je goed in bent; je stokpaardjes): mijn opvattingen bijvoorbeeld over zorg voor religieuzen; mijn goede orde: in welke mate is er plaats voor creativiteit, voor nieuwe initiatieven?
Speur naar je dode hoek: probeer te zien waar je gehechtheid aan je stokpaardje soms tot impasses leidt. ‘Controleer’ of je voldoende oog hebt voor het niet-meetbare.
Gooi je stokpaardje niet weg maar dresseer het en berijd het bedachtzamer.

Hoe kan je vrijer worden ten opzichte van je basis-passies (3 M’s: Materie, Macht, Minne)? Door een ‘goede passie’ te vinden. Paradoxaal genoeg kunnen we een spirituele schat vinden in die andere ‘passie’: het lijden. Het antwoord op het lijden is zeker activiteit die een ruimte creëert waarin lijden verandert. Toch is ook het omgekeerde van activiteit nodig.


6. Pas-si-vite! 

Passiviteit in de activiteit kan heilzaam zijn: er is geen heling zonder passiviteit.

Reacties

Meest gelezen