Kardinaal Müller, prefect van de geloofsleer, legt uit hoe Paus Franciscus de wereldopinie tav de Kerk veranderde


John Allen Jr is, naar mijn weten, de meest gezaghebbende vaticaanwatcher. In een recente commentaar gaat hij in op een voordracht die kardinaal Gerhard Müller, de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, gaf op 3 mei 2016, aan de universtiteit “Francisco de Vitoria”, in Madrid. De kardinaal wordt niet meteen gezien als een Franciscus boy. Hij heeft een behoudsgezinde imago. Meer in het bijzonder zoomt Allen Jr in op het antwoord dat kardinaal Müller gaf op een vraag over zijn houding tav sommige “dubbelzinnige” uitspraken en handelingen van paus Franciscus.

Hier volgen enkele letterlijke citaten uit het antwoord van Müller:

Bij het begin van dit pontificaat  spraken we met paus Franciscus en stelden vast dat tijdens de voorgaande pontificaten de pers de Kerk ervan beschuldigde enkel maar te spreken over seksualiteit, over abortus en zulke problemen. Om die reden hebben we, samen met Franciscus, besloten om altijd, maar dan ook altijd, op een positieve wijze te spreken. Als je kijkt naar het geheel van de teksten van Paus Franciscus, dan zie je dat daar sprake is van gender ideologie, abortus … Ja, die problemen worden nog steeds vermeld, maar we focusssen op het positieve.

De originaliteit van Paus Franciscus ligt in zijn charisma waardoor hij de bloccages  van de mensen en hun verharde stellingen weet te overwinnen.

Ik denk dat we uit de houding van de pers allen kunnen vaststellen dat er vandaag minder vijandigheid bestaat tegenover de Kerk.

Kardinaal Müller gaf ook een concreet voorbeeld  van hoe de eigen stempel van Franciscus het hem mogelijk maakt om klassieke katholieke boodschappen te verspreiden op een wijze die voor andere pausen heel moeilijk zou geweest zijn.

Paus Franciscus heeft de moed om te spreken over de duivel. Mocht Benedictus gezegd hebben wat Franciscus vandaag zegt over de duivel, zou hij achterlijk en middeleeuws genoemd zijn. Maar onze paus heeft het charisma om zo’n dingen te zeggen: de duivel bestaat, hij is aan het werk en hij is heel slecht, en eenieder die ingaat op zijn uitnodiging is schuldig.

John Allen Jr stelt ook dat nogal wat prelaten, in het bijzonder diegenen met een conservatieve gevoeligheid, kritisch zijn over bepaalde standpunten van Franciscus. Als je diezelfde prelaten echter de vraag stelt of ze graag de klok zouden willen terugdraaien naar 12 maart 2013, vóór de verkiezing van Franciscus, met de hoop dat het anders zou uitdraaien, dan zegt een stevige meerderheid “neen”, en ze menen het echt, aldus John Allen Jr.


Reacties

Nelleke zei…
Interessant!

Meest gelezen

Over een onbeduidend nonnetje dat het leven van miljoenen mensen veranderde - homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe de duivel het liefst tewerk gaat

Kan je van Jezus houden? Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe kan ik Gods plan voor mij op het spoor komen?