Vier tips over hoe omgaan met verstrooidheid


Wie bidt wordt geconfronteerd met verstrooidheid. Op zich normaal. De vraag is hoe je hier het best mee om gaat. Wat je nooit moet doen is er kwaad om worden. Het enige gevolg daarvan is dat je helemaal uit je gebed wordt gerukt. Blijf rustig.

We kunnen onderscheid maken tussen 4 soorten van verstrooidheid.
  1. Er zijn verstrooidheden die te wijten zijn aan externe factoren : radio, telefoon, straatlawaai, gesprekken in de kamer naast je … Doorgaans is het makkelijk om hier een oplossing voor te vinden. Dit heb je in de hand.
  2. Een andere soort verstrooidheden wordt soms “vlindertjes” genoemd: gedachten die plots komen binnenvliegen, zonder reden en zonder gewicht. Je kan ze best meteen naar buiten loodsen en verdergaan met je gebed. Hoe sneller je dat doet, hoe beter. 
  3. Er zijn verstrooidheden die je gebed net intenser kunnen maken. Plots moet je denken aan een vriend die zwaar ziek is. Dit gaat niet over een argeloos vlindertje.  Breng je vriend bewust in gebed bij God, vraag dat Hij hem nabij zou zijn en ga vervolgens verder met je bijbelmeditatie. Door deze “verstrooidheid” bewust een plaats te geven, voorkom je dat je uit je gebed wordt getrokken, en wordt je gebed meer levensbetrokken.
  4. Ten slotte zijn er verstrooidheden die er eigenlijk geen zijn. Het kan dat een bepaald thema zich voortdurend opnieuw aandient in je gebed en dat je dit als storend ervaart. Bijv. het gezicht van een persoon met wie je in onmin leeft. Het terugkomen van deze verstrooidheid kan betekenen dat God je  uitnodigt om deze situatie nú aan Hem voor te leggen en ze tot centraal onderwerp te maken van je gebed.
Nikolaas Sintobin sj

Reacties

Anoniem zei…
Wanneer iets wordt uitgelicht en je neemt dit op in je gebed dan kan er een handeling ontstaan, een soort daad. Daarop vertrouwen geeft kracht en het maakt zachtmoedig. Gevoelsmatig denk ik dat het zo werkt omdat ik niet weet of ik dan bid maar het hangt naar het goede en dan komt het antwoord of het wordt opgenomen in het proces dat plaatsvindt.

Meest gelezen

Over een onbeduidend nonnetje dat het leven van miljoenen mensen veranderde - homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe de duivel het liefst tewerk gaat

Kan je van Jezus houden? Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe kan ik Gods plan voor mij op het spoor komen?