Reeds 455 jaar

31 juli 2011

Vandaag herdenken we dat 455 jaar geleden Ignatius van Loyola overleed in Rome.

Onderstaande authentieke anecdote tekent Ignatius ten voeten uit. De korte levensbeschrijving die erop volgt is te vinden op http://www.rorate.com/catkids/,  een catechesewebsite voor kinderen.

Petro de Ribadenera sj, een naaste medewerker van Ignatius van Loyola, beschrijft een gesprek dat plaatsvond tussen Ignatius en diegene die zijn opvolger zou worden als generale overste van de SJ, Diego Laniez sj.

 “Meester Lainez, indien God u zou zeggen: mocht je zo meteen sterven, dan beloof ik je de eeuwige heerlijkheid; maar mocht je er voor kiezen om te blijven leven, dan kan ik je niet garanderen dat je de genade van de volharding krijgt. Wat zou uw keuze zijn?”


“Meteen sterven,” zei Lainez, “dan zou ik zeker zijn.”

Ignatius antwoordde: “Wat mij betreft, ik zou een andere keuze maken. Indien ik zou denken dat ik door in leven te blijven ik het een of het ander groot werk voor God zou kunnen verrichten, dan zou ik Hem smeken mij op aarde te laten tot zolang dit voltooid zou zijn. Ik zou mijn blik richten op God en niet op mezelf. Ik zou geen rekening houden met persoonlijk gevaar of met mijn veiligheid.”31 juli: Sint Ignatius van Loyola, priesterHeb je wel eens « SJ » zien staan achter een naam? Misschien achter de naam van een priester?

Het betekent zoiets als: ik hoor bij de Jezuïeten. Dat is een kloosterorde. Op het ogenblik zijn er zo'n 20.000 Jesuiïen. Ze leven en werken in wel 125 verschillende landen.

De Jezuïetenorde is in 1540 door een aantal vrienden gesticht. Een van hen was Iñigo Lopez de Recalde. Zijn Latijnse naam is Ignatius. Hij is in 1491 in een Spaans kasteel geboren. Dat kasteel heette Loyola. Daarom noemen we hem Ignatius van Loyola.

Ignatius was een Spaanse edelman die in het leger vocht. Op een dag raakte hij gewond. Vechten kon hij niet meer. Televisie was er nog niet in die tijd, dus wat deed hij? Lezen, lezen en lezen. Eerst ridderromans, dat was lekker spannend. Toen die allemaal uit waren, begon Ignatius over heiligen te lezen. Het deed iets met hem. Nou ja...iets...? Het veranderde zijn leven. Hij wil geen soldaat meer zijn, maar dienaar van God. En van de mensen.

Om meer over God te leren, ging hij in Parijs studeren. Daar ontmoet hij veel studenten, onder andere Favre en Franciscus Xaverius. Hieronder zie je een pentekening van Ignatius met zijn vriend Franciscus Xaverius:

Met een paar andere vrienden stichten ze uiteindelijk een kloosterorde.
Ignatius wordt de eerste generaal. Geen generaal van een leger, maar ’baas’ van de Jezuïetenorde. Hun regels zijn nederigheid, gehoorzaamheid aan de paus, eenvoud en toewijding aan God. Ignatius schreef veel. Ook een boek nog steeds gelezen en gebruikt wordt: “Geestelijke oefeningen”, heet het.
Sint Ignatius stierf op 31 juli 1556. Meer dan 450 jaar geleden dus. Bijzonder niet waar, dat zijn orde nu nog bestaat en zelfs zo groot is?

De Heilige Ignatius is onder andere beschermer van de Jezuïeten en van soldaten.
Hij is patroon tegen koorts, veeziekten en de pest.

Reacties