Een beslissing van mensen

Loris Capovilla, de 97-jaar oude persoonlijke secretaris van Johannes XXIII, vertelt ongedwongen over hoe de “de goede paus Johannes ertoe gekomen is om het Tweede Vaticaans Concilie samen te roepen.  Reeds 5 dagen na zijn verkiezing schreef Johannes voor het eerst over de mogelijkheid van een nieuw concilie.

De wijze waarop deze verbazend jonge grijsaard vertelt alsook de mooie historische beelden geven een heel menselijk beeld van wat uiteindelijk ook maar een beslissing van mensen is geweest.

Reacties

Meest gelezen

Je vertelt het beter zélf!

Verzet je tegen het uitdoven van het licht

Voorwaarde om volmaakt te worden