Help, het gaat niet goed met mij! De uitdaging van de standvastigheid (1/13)Wie Ignatius van Loyola zegt, zegt onderscheiding van de geesten. In deze serie bespreek ik uiteenlopende aspecten van deze ruggengraat van de ignatiaanse spiritualiteit. Meer in  het bijzonder over wat te doen als het je niet goed gaat.

Standvastigheid

Echt de droefheid - en dus je diepere affectiviteit - ernstig nemen vraagt dat je ook de gemoedsbewegingen die aan de droefheid vooraf gaan waarde gaat toekennen. Het nú-moment van de droefheid is belangrijk, maar het is niet zinvol je te laten overweldigen door die droefheid zodanig dat al het voorafgaande zou worden weggeveegd.

Stel, je voelt je in deze periode in de eerste plaats ongelukkig in je relatie, in je werk, in je studierichting …. Je wil iets doen aan dit onaangename gevoel en wel zo snel mogelijk.

Je hebt die keuzes niet om het even hoe gemaakt! Je verkeerde, op het moment van de keuze, eerder in rust en vertrouwen. En binnen die gunstige context heb je een degelijke onderscheiding kunnen maken waardoor je tot een keuze bent gekomen. Je hebt je mogelijks een ruime tijd gelukkig gevoeld, je hebt vreugde ervaren, je had volle energie…..

Nu maak je iets anders mee. Maar die leegte heeft geen terugwerkende kracht. Het is niet omdat je je nu slecht voelt, dat de vreugde van voorheen  fake of bedrog was. Neen, die vreugde was echt, ook al gaat het nu minder goed.

Meer nog, voor Ignatius is het duidelijk dat de inzichten en besluiten waartoe je gekomen bent in een periode van stabiliteit en vertrouwvolle gedragenheid betrouwbaarder zijn dan datgene waartoe je neigt nu je je slecht voelt en eigenlijk niet meer weet waar je staat. Droefheid, kwaadheid, onrust, haat of leegte zijn geen goede raadgevers. Duurzame rust, vertrouwen en vreugde zijn  dit wel. Zij komen immers van God.

Het is dan ook raadzaam in tijden van droefheid geen belangrijke beslissingen te nemen. A fortiori geldt dat het niet wenselijk is om de besluiten genomen in tijden van vreugde, in vraag te gaan stellen in een periode van droefheid.  Je hebt gewoon geen grond om op te staan.

Reacties

Meest gelezen

Wil je wel echt genezen worden?

Graaien protestanten in de katholieke liturgische schattenkamer? (3/4)