Verschrikkelijk, al die oude mensen ... ( video in de serie "’t Hoeft niet altijd serieus te zijn")Tot welke categorie mensen behoor jij? Zeker weten?

Reacties

Anoniem zei…
Uit het leven gegrepen!
Zo herkenbaar, alle profielen
Anoniem zei…
Dank U Dank U Hartelijk Pastor Nikolaas Sintobin S.J. voor video met humor en wijsheid.
Voorbeeld van een "ontdekking":
Mij een dierbare persoon, altijd "druk druk" en op auto snelweg, zou zij iedereen willen opdragen heel snel rijden, het liefst dwingen boven toegestane snelheid.
Achter haar stuur was zij ongeduldig, bijna hele " weg bumper klever" tot dat , "haar ontdekking licht scheen".
Dat " licht " was een lezing, met bedoeling " laten zien hoe veel mensen klagers zijn, de hele dag" .
Op volgende auto rit, heeft zij "zich ontdekt " , dat zij ook een " klager " was, en vanaf dat moment heeft eigen rij gedraag aangepast voor beter.
Anoniem zei…
Vraag alstublieft: Is Ignatian Spirituality ?
citeer : " EEN LICHT DAT DE WEG WIJST, (niet verblindt)".
Anoniem zei…
Vraag nr.2 alstublieft:
Heeft Ignatius van Loyola een " tover formule" voor " kweken van geduld " ?
Ignatian Spirituality " Mantra "?
Anoniem zei…
Video en humor is prachtig ik heb hartelijk gelachen, Hartelijk dank.
Ik heb gelachen om die reacties, van video, en zag ik meteen die snel weg.
binnenkort is een lezing aangekondigd van een Schrijver, met titel ongeveer : " leef NU, leef in het NU, nu ".
Met bedoeling " ons gaan bezinnen ".

2. In IGNÏS WEBMAGAZINE is artikel d.d. 17 februari 2014, in rubriek : Kerk & Religie,
AUTEUR: BENOIT STEFFELS S.J.
Artikel titel : " Ik ga voor goud " .
a.u.b. als is toegestaan citeer deel tekst: ".......wanneer je over je leven nadenkt, kun je hele aardlagen ontdekken in je verlangens, tot op de laatste vraag : waar verlang je nou eigenlijk naar ?
" Ik ga voor goud ! " - en al het andere is minder " .
(e.c.)
toelichting:
In mijn reactie heel spontaan "wilde" ik van Ignatian Spirituality "iets aangereikt " in tekst dat elke dag tot bezinning zou inspireren, " de licht die de weg wijst, en niet verblindt.", als een sticker voor de auto van mijn dierbare, bijvoorbeeld.Anoniem zei…
Hartelijk Dank U Pastor Nikolaas Sintobin S.J. voor Wijsheid en video met humor.
Ik heb hartelijk gelachen op reacties op video.En Uwe video heeft mij op verschillende manieren geraakt, mijn ervaring.
Ik woon in Nederland, en ben in Norwegen met vakantie geweest voor het heerst in een bergachtig landschap.
ik ben als bestuurder van personen auto met aanhanger een grote "caravan " op bestemming naar een camping onderweg toen.
Tijdens rijden van een heel steile weg heb ik alle tijd tot God gebeden, omdat die caravan slingerde nog bij al die bochten en ik aan een stuk gebeden heb, mijn mede passagiers en mezelf veilig op bestemming brengen.
Ik heb gereden voorzichtig niet te hoge snelheid, ik wist niet op dat moment dat achter mij een grote file heeft zich gevormd.
Op moment dat die weg is breder geworden, zijn allen (dacht ik ) , van die file achter mij, konden mij passeren, en allen " toeterden ! en met hun handen zwaaiden " om aangeven hoe ik "
hen NIET plezierig gemaakt heb, door mij te langzaam rijden".
Hartelijk Dank U voor Uwe Creatieve video's met humor , die "flink kunnen raken".
Anoniem zei…
toelichting a.u.b. voor reactie van mij op 21 februari 2014, om 13:07, 13:13 uur.
1. " taal voor mij is niet mijn ding" . Geraakt door geniale video en teksten van Pastor Nikolaas Sintobin S.J., heel graag wil ik reageren,
en dan zoek ik een " bijpassende citaat van....... van ergens ..... tekst".

21 februari b.g. heb ik citaat bij gehaald : " Een licht dat de weg wijst, (niet verblindt), en ...." mantra voor kweken van geduld" .

2. Idee is mij toegekomen: zoeken op " Ignatian Spirituality " Website,
en gevonden !, ik heb gevonden wat ik zocht in reactie van 21 februari b.g.
IGNATIAN SPIRITUALITY
http://www.loyolapr...online prayer.htm
www.loyolapress.com
3 - MINUTE - RETREATS - DAILY , met aanbieding:
een e-mail dat dagelijks in ochtend op mijn computer toekomt, met prachtige mogelijkheden, een ontspannende muziek, met korte en pakkende en wijze teksten, dat zijn als een balsem voor mijn ziel.
vandaag bijvoorbeeld:
citeer deel tekst : " Gracious God help me open my heart to know you more deeply and to choose wisely".
.....the choices we make each day are based on what we treasure......"
(met een vraag) ...." what am I willing to let go of in order to become more focused on my treasure? "

Anoniem zei…
Kweken van geduld: geduld is een bepaald moment de gelegenheid geven zich te ontwikkelen, dat te aanschouwen, je erover te verwonderen; en beseffen dat het belangrijk is dat ook de momenten van de ander ruimte en tijd nodig hebben. Geduld is het leven ruimte geven.
Sonja Arbeel.
Anoniem zei…
aanvul.a.u.b. tekst: " what am I willing to let go of in order to become more focused on my treasure? "
reactie 24/02/14, 11:51uur.
1. met idee delen alstublieft n.a.v. televisie programma van twee bekende Journalisten, in land Zuid - Afrika opgenomen, en op Belg.Canvas uitgezonden/gekeken op 27/02/14.
A.) Een zakenman is in Kerk gaan preken om met praktische voorbeelden van eigen leven,
in Kerk aanwezige jongeren leren: "hun armoede, onvermogen overstijgen" , met doel dat bereiken wat deze " zakenman" heeft bereikt."
Op vraag van programma makker Belgische Journalist: " wat is zijn doel te bereiken?
die jongeren ? net zo rijk zullen worden door naar zakenman adviezen beluisteren?
is dat voor iedereen te bereiken?
Antwoord zakenman:
Hij hoopt dat die jongeren niet met honger naar bed elke dag zullen gaan slapen,
dat die jongeren geen criminele pad zullen kiezen om aan/voor nodige door geweld en criminaliteit proberen aankomen.
Revoluties die door armoede ontstaan, moet mens vermijden.

Toelichting idee:
B.) In Nederland is ook armoede en groot getale van jonge gezinnen met kinderen onder armoede grens. Toch is "traditie" elke jaar voor 70 MILJOEN euro ! in paar dagen of uren in FIK STEKEN voor "BOEM en een flits" .
In "die gebeuren " doen bijna allemaal.

C.) Bij voetbal wedstrijden van grote clubs zijn " huligans" zogenaamd, die in/met grote groep personen, vernielingen plegen, vernielingen dat ook
door "gemeenschap gelden", moeten worden betaald/hersteld.
Dat is onwetendheid. Dat is ook armoede van geest.

Stel U voor: j.l. in Rooms Katholieke Kerk, Mis op zondag uitgezonden, is een inspirerende preek geweest van Priester, met thema ongeveer in mijn woorden naverteld : " verander, verbeter de Wereld begin bij jezelf " .
Stel U voor dat dat deze Priester na zijn preek: een zakenman, een succesvolle artiest, of een diplomaat, of succesvolle voetballer eigen moeilijke leven zou kort beschrijven, dat heeft kunnen overwinnen/overstijgen door " dingen laten en andere dingen/idealen volhardend nastreven" . ?
door praktijk voorbeelden?
KERK kan wereld snel en praktisch veranderen m.i.
" WIJ " hebben niemand anders, dan KERK om wereld/ons veranderen, m.i.

Anoniem zei…
Hartelijk Dank voor reactie van 27 februari 2014, 13:54, Voor Sonja Arbeel.
Voor mij is Uwe tekst heel mooi en zal ik overschrijven om vaker lezen.
Hartelijk Dank U.
Anoniem zei…
aanvul.a.u.b. tekst: " " WIJ " hebben niemand anders, dan KERK om wereld/ons veranderen, m.i.".

1. Vandaag lees ik in Kwaliteit Krant in Nederland, dat RKK Kerk is leden aan " zoek raken" .
Dat kan niet !
Wij, ik en de mijne met velen hebben RKK en Orde Van Jezuïeten en de Heer Paus Franciscus levens noodzakelijk nodig.
misschien een idee alstublieft?
1. Op Internet heb ik gezocht en gevonden: alleen Bond voor Katholieke Senioren/Ouderen.
voorstel a.u.b.
spoedig een BOND van KATHOLIEKEN samenstellen, van jongere generatie dan UNIE KBO.
Via Katholieke scholen, Universiteiten, en ook via netwerken en familie leden van UNIE KBO (die Katholieke Unie voor Senioren).
En ook via RKK Kerken MIS bezoekers, via flyers uitdelen bij deur bij uitgang, en op hart drukken, dat dat heel belangrijk is.
Contributie, voor lidmaatschap van UNIE VAN KATHOLIEKEN, laag houden, 1,= euro om te beginnen.
Organiseren kennismaking bijeenkomsten bij " iemand in woonkamer " op vrijwillige basis.
Zijn er: kennis gemaakt en groepjes van paar personen gemaakt, organiseren meditatie bijeenkomsten van Ignatius van Loyola Spiritualiteit.
Deze idee b.g. is mij toegekomen vandaag door:
van Jezuïeten Orde Website,
DAILY 3 - MINUTE RETREAT, (dagelijkse e-mail met veel rijkdom en muziek voor innerlijke ontwikkeling),
(dit):
" BUSTED HALO " ........where people can discus the intersection of faith, culture, politics and life"......."
Anoniem zei…
aanvul.a.u.b. info.regel: reactie 28/02/14, 12:30, 1."..... " Kwaliteit Krant......"
Ik bedoel hier Kwaliteit Krant In Nederland, d.d. 26/02/14, artikel titel : " Nederlandse bisdommen lijden verlies"........." ..." Vanwege het teruglopende kerkbezoek"..........".
Anoniem zei…
" Het geheim achter de Bergrede - deel 3, Het Onze Vader ".
aanvul.a.u.b.op 28/02/14, 09:31 uur.
Voorstel idee:mij toegekomen, bij horen j.l. inspirerende Priester Preek, j.l. op zondag MIS,
thema, " verander, verbeter de wereld, begin bij jezelf".

1.In Kerk flyers plaatsen met gebed " Onze Vader ",
en extra toelichting onderaan gebed vermeld.

" Onze Vader, Die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede
gelijk in den hemel alzo ook op de aarde;
geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren;
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze."

extra toelichting bij:
-Onze innerlijke God , Hij daalt niet tot ons af, wij moeten ons tot hem verheffen.
- " uw Naam worde geheiligd" (....Datgene wat een mens is wordt uitgedrukt in een naam, een vorm),
Paulus in 1e brief a.Corinth.....dat wij de tempel van God zijn en dat de geest Gods in ons woont? Wij - persoonlijke mensen - zijn de naam van God en wij moeten geheiligd worden.
Wij moeten onszelf heiligen. We moeten ons zuiveren van zelfzucht, van gewelddadigheid, van eigenbelang, opdat we een goede naam zijn, een goede uitdrukkingsvorm van de Vader die in de hemelen is.
- " Dan komt het Koninkrijk". Waar komt dat Koninkrijk? In ons natuurlijk!

.....". Dan ook zal onze persoonlijke wil niet geschieden.
Die persoonlijke wil jaagt altijd zijn eigen kleinzielige belangetjes na.
De goddelijke wil gaat uit van het algemeen belang, het universele.
Die wil zal geschieden.
En als dat gebeurt, is het op de aarde net zo als in de hemel.

- " geef ons heden ons dagelijks brood" = " Geef ons heden ons brood voor morgen".
tarwe graan, brood, is het symbool voor geestelijk voedsel.
Geef mij, Vader, ervaringen in deze wereld, voor mijn hoger, idealistisch, onzelfzuchtig denken.
Laat mij de problemen van alledag oplossen door het idealisme, door het verlichtingsbeginsel in mij in stelling te brengen.
- " en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren" ......Als wij ons karakter zo veredeld hebben dat we onze schuldenaren vergeven, zullen we niet disharmoniëren met Onze Vader, en zullen we uiteindelijk bij Hem, in Het, opgenomen worden.
- " en leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van den boze". = We moeten onze spirituele wil tonen, we moeten het spirituele brood zelf verteren en verwerken, we moeten sterk worden, en niet leunen.
Aldus worden we van de boze - de zelfzucht - bevrijd. We doen het dan zelf.
( verkorte citaten bron:Luc.nr.1/2002/4-8/B.Voorham/)
Anoniem zei…
IGNATIAN SPIRITUALITY .com, Super verrijkende grote Website, met Onderwijs en vele onderwerpen,
LoyolaPress,
dotMagis
Jezuïeten Website " 3 minute Retreat" = elke dag op computer binnen komen van " God a practical guide to everyday life", om leven van anderen te verrijken.
Weblog met God van Pastor NIKOLAAS SINTOBIN S.J. en alle Website van Jezuïeten Orde is Goddelijk.
Vandaag in e-mail : " 3 Minute Retreat" is voorwoord van Jesuit Priest, author best-seller " My Life With The Saints", JAMES MARTIN SJ : "......So can you freely accept Jesus's invitation to change in your life this Lent? "..."
Voorstel idee a.u.b.
In Rooms Katholieke Kerk op zondag, MIS op Ned.televisie uitzending,
flyers uitdelen om mee nemen naar huis en delen met allen (buren, jongeren, eigen familie).
Op flyers paar onderwerpen vermelden,
dat die onderwerpen zullen besproken worden in dat zelfde KERK op daarop zondag, na MIS.
Een bekende spreker uitnodigen voor deze onderwerpen toelichten.

A.U.B: citeer deel van een "Christelijk tijdschrift voor ondernemers" :
op de cover : " Ik heb hem uitzonderlijke talenten geschonken, wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebied. Exodus 31:3.
In deze tijdschrift is artikel: "Ondernemers in verandering" , waar is een leerzaam in 8 punten advies: HOE (Ethiek), WAT (Gedrag).
Idee voor RKK na MIS, overpeinzing:
Kerkgangers uitnodigen eigen punten voor bespreking aandragen, en grote getale jongeren uitnodigen voor de punten van bespreking voor de uitgenodigde Spreker van die Kerk.

Anoniem zei…
aanvul.a.u.b. thema: HOE (Ethiek) met WAT (Gedrag).
1. Rooms Katholieke Kerk in Nederland kan liefdevol samenwerken met vele andere Christelijke Kerken. De Heer Paus Franciscus heeft liefdevolle broederschaap idee aangeboden.
Redeneren:
Nederland is hoog ontwikkeld land, dat in vergelijking bijvoorbeeld in/met Afrika waar nog hoog armoede is en niet iedereen heeft computers.
In Nederland starten een duidelijkere Visie op Jezus Christus en liturgie dat voor "allen te begrijpen zou zijn". " Allen kunnen begrijpen" bedoel ik jongeren, en jong volwassenen in leeftijd van 24 -36 jaar.

2. Vandaag in Universiteit Leiden Nieuwsbrief (iedereen is vrij zich gratis abonneren op Nieuwsbrief), is heel veel interessante informatie over " veranderingen " in " visies " over "dat" of "ander" onderwerp.
Rooms Katholieke Kerk met de Heer Paus Franciscus en allen Kerken worden een " Pioniers in vooruitgang". m.i. dat zou goed doen voor Nederlandse "Kerkgangers" en toekomst nieuwkomers.
Universiteit Leiden Nieuwsbrief heeft een pakkende logo - tekst: " Bij ons leer je de wereld kennen " .
Rooms Katholieke Kerk met de Heer Paus Franciscus en ZIJNE zou ook deze logo liefdevol gebruiken en uitbreiden : " Bij ons leer je de wereld en GOD kennen".

Meest gelezen

Hoe omgaan met een onuitstaanbare maar heilige zuster - op het feest van de heilige Theresia van Lisieux

Houdt God in het bijzonder van mij persoonlijk?