OproepZonet heeft Paus Benedictus in zijn homilie een vurige oproep gedaan tot de jeugd, verzameld op "Les Invalides".

Ik richt mij tot jullie die gekomen zijn uit heel Frankrijk en uit andere landen uit de buurt. Laat mij toe een oproep te doen, vol vertrouwen in het geloof en de groothartigheid van de jongeren die zich de vraag stellen van de roeping tot het religieus leven of het priesterschap.

Wees niet bang ! Heb geen schrik om je leven aan Christus te geven.

Niets zal ooit het dienstwerk van de priesters in het hart van de Kerk kunnen vervangen.

Niets zal ooit een mis voor het heil van de Wereld kunnen vervangen.


Oproep, gericht tot de jongeren en ... tot hun ouders!

Reacties

Meest gelezen

Over een onbeduidend nonnetje dat het leven van miljoenen mensen veranderde - homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe de duivel het liefst tewerk gaat

Kan je van Jezus houden? Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe kan ik Gods plan voor mij op het spoor komen?