OproepZonet heeft Paus Benedictus in zijn homilie een vurige oproep gedaan tot de jeugd, verzameld op "Les Invalides".

Ik richt mij tot jullie die gekomen zijn uit heel Frankrijk en uit andere landen uit de buurt. Laat mij toe een oproep te doen, vol vertrouwen in het geloof en de groothartigheid van de jongeren die zich de vraag stellen van de roeping tot het religieus leven of het priesterschap.

Wees niet bang ! Heb geen schrik om je leven aan Christus te geven.

Niets zal ooit het dienstwerk van de priesters in het hart van de Kerk kunnen vervangen.

Niets zal ooit een mis voor het heil van de Wereld kunnen vervangen.


Oproep, gericht tot de jongeren en ... tot hun ouders!

Reacties

Meest gelezen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj

Hoe een capucino het verschil kan maken als je van de ene dag op de andere invalide wordt: het getuigenis van Jurjen