Wijselijk onwetend

Onderstaand citaat - van de hand van een naaste medewerker van Ignatius van Loyola - staat te lezen op de aankondiging van de komende priesterwijding van Bert en Ward. Ik wens beide medebroeders toe dat ze, op hun beurt, ten volle in de onderscheidende voetsporen van Ignatius mogen gaan staan. Ik wens het eigenlijk iedereen toe …

Ignatius volgde de Geest, zonder Hem voorbij te steken; zo werd hij zachtjes geleid naar het onbekende; en langzaamaan opende zich voor hem de weg, die hij wijselijk onwetend ging, zijn hart eenvoudig gericht op Christus.”

J. Nadal sj

Reacties

Meest gelezen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj

Hoe een capucino het verschil kan maken als je van de ene dag op de andere invalide wordt: het getuigenis van Jurjen