MurenIsabelle de Gaulmyn is journaliste bij « La Croix ». Zij woont en werkt in Rome en staat in het bijzonder in voor de verslaggeving mbt het Vaticaan. Zij heeft een blog « Vu de Rome » waarin gisteren onderstaande subtiele bijdrage stond die ik graag voor u heb vertaald.

De muren van het Vaticaan

« Hoeveel « googlepausen » er ook zijn, het maakt geen verschil uit. Tussen de Kerk die zich in Rome bevindt en de rest van de wereld, lijkt de muur op sommige dagen wel heel breed. De « vaticanoloog » - zoals de auteur van deze regels – kan dan wel proberen om er al de subtiliteiten van te doorgronden : weten dat het opheffen van een excommunicatie niets te maken heeft met het goedkeuren van negationistische uitspraken, voldoende vertrouwd zijn met het denken van de Paus om er zeker van te zijn dat hij niets meer verafschuwt dan zulke uitspraken, begrijpen dat er meerdere interpretaties kunnen zijn van eenzelfde concilie.

De vaticanoloog leest dus in de Osservatore Romano artikelen ten gronde die uitleg geven bij de beslissingen van de Paus, hij weet ook dat « het geen toeval is » als die of die handeling op die dag plaatsvindt, hij is in staat om in een lange toespraak precies « het » zinnetje te vinden dat het antwoord is van de Paus, hij heeft het onderscheid leren maken tussen excommunicatie – van een bisschop – en het uitsluiten van de communie van de hertrouwde uit de echt gescheidenen, ten slotte, hij is in staat, indien u dat zou vragen, om een lijst op te maken, en het is een lange, van al die keren dat deze Paus de voorbije drie jaar standpunt heeft ingenomen tegen het antisemitisme … Samengevat, elke « vaticanoloog » verwerft met de tijd die subtiele en genuanceerde visie op een wereld met zo’n vreemde codes.

Probleem is wel dat, rond die wereld, er een andere wereld bestaat waar de informatie circuleert aan de snelheid van het geluid, waar het religieuze niet « zuiver » is, maar vaak vermengd met politiek en cultuur, een wereld die zwaar gewond is door de tragedies van de voorbije eeuw, waar het « volk » van God niet altijd terug te vinden is op de kerkbanken, en, al dat al het geval is, niet steeds vertrouwd is met de cultuur van zijn tijd, die ook niet steeds de cultuur is van het Vaticaan …

Het is de roeping van elke journalist om de informatie van de ene wereld te laten doorstromen naar de andere wereld. Maar het gebeurt wel eens dat hij, tengevolge van de hoogte van de muur en de dikte van de stenen, iet of wat ontmoedigd is. »

Reacties

Anoniem zei…
Een heel treffend stuk.

Het zou boeiend zijn als de komende Vlaamse sj-communicatieploeg net rond deze thematiek/problematiek vorming zou kunnen ontwikkelen die open staat voor journalisten en alle mensen die op een of andere manier aan berichtgeving doen in de media. Graag bereid om hier verder over van gedachten te wisselen.

Erik Vanleeuw

Meest gelezen

Over een onbeduidend nonnetje dat het leven van miljoenen mensen veranderde - homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe de duivel het liefst tewerk gaat

Kan je van Jezus houden? Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe kan ik Gods plan voor mij op het spoor komen?

Moet je dom zijn om te geloven? - Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor de komende zondag