« Objectief »


« Objectief » heeft het alles van absolute onrechtvaardigheid. De ongelijkheid en de disproportie lijken buiten kijf te staan. De nieuwe opflakkering van het conflict tussen Israël en Hamas geeft de indruk van nog maar eens te bevestigen dat het voormalige slachtoffer nu zelf de beul is geworden. De situatie is dan ook dermate complex en de harde televisiebeelden dringen bijna een eenzijdige interpretatie op.

In de blog van het Amerikaanse SJ-tijdschrift « America » stond een dezer een interessante analyse. De vergelijking werd gemaakt met WO II en de weigering van de geallieerden om te onderhandelen met Hitler. Je kan immers niet komen tot een overeenkomst met een tegenstander die principieel geen vrede wil. De enige oplossing was de onvoorwaardelijke en volledige overgave van het nazi-regime.

De bestaansreden van Hamas is de vernietiging van Israël. Elke raket die Hamas afvuurt op Israël (en sinds zij in Gaza aan de macht gekomen zijn zijn dat er vele duizenden) is in hun ogen een goede daad. Welke onderhandelingsmarge laat dit toe ?

Het is overigens opvallend vast te stellen dat de reacties in de Arabische wereld al bij al gematigd zijn. Hamas en de onderliggende islamitische ideologie genieten niet meteen de steun van landen als Egypte of Saoudië Arabië die zelf ook geconfronteerd worden met religieus fanatisme.

Reacties

Meest gelezen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj

Hoe een capucino het verschil kan maken als je van de ene dag op de andere invalide wordt: het getuigenis van Jurjen