Atypisch

Tijdens mijn voorbije retraite heb ik een bloemlezing gelezen uit de brieven van Ignatius van Loyola. 70 stuks, ttz, ongeveer 1% van het totale aantal brieven van zijn hand die bewaard zijn gebleven: brieven aan verontruste moeders van jonge jezuïeten, aan weldoeners, aan jezuïetenoversten, aan wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders, aan prelaten, aan kibbelende echtgenoten … Sommige heel verfijnde staaltjes van onderscheiding, andere dan weer heel praktisch.

De bloemlezing (gemaakt door Otto Karrer sj en Hugo Rahner sj) wordt besloten met een atypische tekst van Ignatius. Het is een stukje uit zijn preken. Ignatius gaf graag geloofsonderricht aan kinderen en eenvoudige mensen. Onderstaand uittreksel toont hem ook daar als een uitstekend pedagoog.

Wanneer wij het teken van het heilig kruis gaan maken, brengen wij onze hand naar ons hoofd: dit betekent God de Vader, die van niemand voortkomt.

Wanneer wij de hand naar het midden van ons lichaam brengen, betekent dit zijn Zoon, onze Heer, die uit de Vader voortkomt en neergedaald is naar het lichaam van de heilige Maagd Maria.

Wanneer wij de hand van de ene schouder naar de andere brengen, betekent dit de Heilige Geest, die uit de Vader en de Zoon voortkomt.

Wanneer wij de beide handen samenvouwen, betekent dit, dat de drie Personen één enkele wezenheid zijn.

Wanneer wij een kruisteken op onze mond maken, betekent dit: in Jezus, onze Heiland en verlosser, is de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God, onze Schepper en onze Heer.

Reacties

Ik druk graag mijn vreugde uit dat ik deze betekenis van mijn kleine handelingenplots beter mocht begrijpen.. Dank!om deze mededeling!
Déanna Leenaers
Anoniem zei…
Kan je een referentie geven waar de brieven van Ignatius waar je naar verwijst gepubliceerd zijn? Waar zijn ze te vinden?
Het gaat over "Otto Karer en Hugo Rahner, Ignatius van Loyola in zijn brieven, 1952, Haarlem, 224 p.

Een Franstalige en meer uitvoerige bloemlezing werd gepubliceerd bij Desclée de Brouwer "Ignace de Loyola, Ecrits" in 1991.

Veel leesplezier.

Meest gelezen