Een eenvoudig godsbewijs


God danken is gewoon een manier om de waarheid te vertellen. Diepe gevoelens van dankbaarheid zijn, net als de afwezigheid van angst, het meest overtuigende bewijs van ons geloof in God. Op de keper beschouwd betekent geloven in God dat je gelooft dat enkel God God is en dat al het overige dat bestaat, mijzelf incluis, enkel bestaat dankzij de welwillende goedheid van God.

Daarenboven is met het geloof in God onlosmakelijk verbonden het geloof dat “voor alle mensen wordt gezorgd en alle mogelijke dingen komen uiteindelijk terecht “ zoals Julian van Norwich het eeuwen geleden schreef. Als we dit werkelijk geloven, dan is er echt wel reden om dankbaar te zijn.

William Barry sj

Reacties

Anoniem zei…
Geloven dat alles uiteindelijk (in het eeuwig leven) terecht komt, neemt mijn angst eerlijk gezegd niet weg. Door ziekte en andere omstandigheden ben ik aangewezen op een leefloon en dat is verstikkend, ook al krijg ik veel warmte van familie, vrienden en door vrijwilligerswerk.

Meest gelezen