Waarom het christendom het mysterie van God niet op alomvattende wijze kan uitdrukken


Sommige stromingen binnen het christendom benadrukken de afwezigheid van God in de wereld. De ignatiaanse spiritualiteit benadrukt Gods aanwezigheid. Dit vloeit voort uit een katholiek, sacramenteel perspectief dat ervan uitgaat dat, doorheen de incarnatie van Christus, God aanwezig is in de wereld. Het brengt God met de beide voeten op de aarde.

Jezuïet-dichter Gerard Manley Hopkins zei: “Je kan God vinden op tienduizend plaatsen”.  Het brengt tevens de aarde dichter bij God. Hopkins schreef ook dat “ de aarde is zwanger van Gods grootheid.” “Niets menselijk is enkel maar menselijk”, schreef de theoloog Ronald Modras. “Geen enkele gewone job is enkel maar gewoon. Klaslokalen, hospitalen en studio’s van artiesten zijn gewijde ruimtes. Geen enkele seculiere wijze van het beoefenen van wetenschap is enkel maar seculier.” Alles wat ons menselijkheid verdiept verdiept ook onze kennis van God.

Deze brede visie op Gods aanwezigheid nodigt ons uit om nederig te zijn. God vinden in alle dingen betekent dat geen enkele leer, religieuze traditie, filosofisch schema of vroomheidspraktijk op alomvattende wijze het mysterie van God kan uitdrukken.  We zullen nooit het laatste woord kunnen zeggen over die “alle dingen”. We kunnen de oneindigheid van het heelal of de uitgestrektheid van de menselijke ervaring nooit helemaal vatten. Er zal altijd iets zijn dat aan ons bevattingsvermogen zal ontsnappen. Er zal zich altijd wel iets voordien dat maakt dat God zich aan ons op een nieuwe wijze zal tonen.

Dit verschaft me een diepe vreugde.

Jim Manney

Reacties

Dirk Casteels zei…
Noldus Kee schreef (citaat uit geheugen): zolang ik mij niet even druk kan maken over een neerdwarrelend blad als over mijn eigen zieleheil heb ik van het geloof niets begrepen
Pretorian-V zei…
Geloof begrijpen kan ongelooflijk overvloedig zijn, je 'verdrinkt' als het ware in God.

Meest gelezen

Over een onbeduidend nonnetje dat het leven van miljoenen mensen veranderde - homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe de duivel het liefst tewerk gaat

Kan je van Jezus houden? Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe kan ik Gods plan voor mij op het spoor komen?