Over een droom die een belofte is


Het lijkt een droom. Het is een droom. Of moet ik zeggen een belofte …
Doet wel heel sterk denken aan onderstaand stukje uit Jesaja dat we vandaag lezen in de eucharistieviering.

“Dan huist de wolf bij het lam, vlijt de panter zich neer naast het geitje, grazen tezamen het kalf en het leeuwenjong, een kleuter kan ze weiden! Koe en berin hebben vriendschap gesloten, hun jongen liggen naast elkaar, en de leeuw vreet hooi met het rund. De zuigeling speelt bij het hol van de adder, en het kleine kind steekt zijn handje in het nest van de slang!” (Jes 11, 6-8)

Reacties

Didier Vandersnickt zei…
Uniek "lesmateriaal" om de lessen Godsdienst dit eerste semester af te sluiten
Waartoe roept God elke mens op?
Meewerken aan zijn droom, zijn schepping die ons beloofd is!