"Hier zijn we": vier jaar lang


Onderstaand gebed tot de Heilige Geest, werd vier jaar lang, bij elke vergadering van de deelnemers aan het Tweede Vaticaans Concilie, gebeden. Het heeft zijn werk gedaan. Toen, en ook nu.

Hier zijn we, Heer, Heilige Geest,
Hier zijn we, weliswaar geboeid door vele zonden,
maar toch uitdrukkelijk in uw naam bijeen.

Leer Gìj ons,
wat te doen en hoe te gaan.
Toon Gìj ons,
 hoe te handelen,
om met uw hulp
 in alles aan uw wensen te voldoen.

Wees Gìj alleen
 èn voorstel èn besluit van ons beraad.

Gìj die alleen met God Vader 
en diens Zoon de glorierijke naam hebt.

Gij, minnaar van het hoogste recht,

laat niet toe dat wij de rechtvaardigheid verkrachten;

laat domheid ons geen verkeerde wegen wijzen;

laat gunst noch afgunst ons doen buigen;

laat ons niet corrupt worden om steekpenningen of aanzien des persoons.

Maar bind ons vast aan U, en stevig,
door uw genadegave alleen,

opdat wij samen één zijn in U
en in niets afwijken van het ware.


Laat ons, verzameld in uw Naam,

in alles gerechtigheid en 
godsvrucht en wijsheid betrachten,

opdat ons oordeel nu in niets afwijke van het uwe

en het eeuwig loon straks ons wachte
 voor wat we goed gedaan hebben.


Amen

Reacties

Meest gelezen

Over een onbeduidend nonnetje dat het leven van miljoenen mensen veranderde - homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe de duivel het liefst tewerk gaat

Kan je van Jezus houden? Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe kan ik Gods plan voor mij op het spoor komen?