Paus Franciscus: het enige woord dat de spiraal van geweld en haat kan doorbreken


Tijdens de gebedsontmoeting, op Pinksterdag ; 8 juni 2014, sprak Paus Franciscus onder meer volgende woorden uit:

Werken aan vrede vraagt moed. Veel meer dan oorlogvoeren. Het vraagt moed om ja te zeggen aan ontmoeting en neen aan conflict. Ja aan dialoog en neen aan geweld. Ja aan onderhandelingen en neen aan vijandelijkheden. Ja aan het respect voor overeenkomsten en neen aan provocaties. Ja aan eerlijkheid en neen aan huichelarij.

Dit alles vraag moed, grote geestelijke kracht. De geschiedenis leert ons dat onze kracht alleen niet volstaat. Meer dan eens waren we heel dicht in de buurt van vrede. Maar de boze is er, via allerhande middelen, in geslaagd om het te blokkeren.

Daarom zijn we hier. Omdat we weten en geloven dat we de hulp van God nodig hebben. We verzaken niet aan onze verantwoordelijkheden. Maar we doen een beroep op God als een daad van uiterste verantwoordelijkheid in het aanschijn van ons geweten en van onze volkeren.

We hebben een oproep gehoord en we moeten antwoorden. Het gaat over de oproep om de spiraal van haat en geweld te doorbreken. Om ze te doorbreken middels een enkel woord: het woord "broer". Maar om dit woord uit te kunnen spreken moeten we onze ogen oprichten naar de hemel ons elkaar bekennen als kinderen van één Vader.

Reacties

ria39 zei…
buitengewoon mooi en vooral WAAR!

Meest gelezen

Hoe een capucino het verschil kan maken als je van de ene dag op de andere invalide wordt: het getuigenis van Jurjen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Begeleiding genieten: een dubbelgeschenk (1/4)

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj