Wat Pasen concreet met mensen doet


Onderstaande overweging verscheen op Paasdag op www.gewijderuimte.org.

Alice Camille zegt het juist: “Pasen is in werkelijkheid een werkwoord, een dynamisch gebeuren dat ons uit de duisternis opstuwt naar het licht.”

Christenen zijn paasmensen. Voor mij betekent dit dat wij innerlijk bewogen mensen zijn: altijd groeiend, veranderend, altijd op weg en zich engagerend. Zelfs diegenen onder ons die gewoon fysiek de mogelijkheid niet hebben om zo ‘in beweging’ te  zijn – omwille van hun levensnoodzakelijke werk, hun familiale verantwoordelijkheden, of om gezondheidsredenen – kunnen toch nog de innerlijke ‘bewegingen’ van hun ziel ervaren.

Iedere dag opnieuw nodigt de verrezen Christus ons uit vooruitgang te maken, het mogelijk te maken dat ons hart wordt opengebroken voor God en voor alles wat de goddelijke liefde ons schenkt. We voelen hoe ons innerlijke beweegt, wij luisteren naar de stem van de geest, geven aandacht zelfs aan vluchtige gevoelens en de reacties daarop, alles wat in Gods handen een instrument kan worden voor onze altijddurende schepping.


Vinita Hampton Wright

Reacties

Meest gelezen

Waarom zoveel mensen aanstoot nemen aan de Kerk

Wenken voor de dagelijkse omgang met de duivel (1/4)

Drie maal drie tips voor een intense 40-dagentijd

Boodschap voor mensen die zichzelf voor goede christenen houden