Wie deelt de lakens uit? God of de mens?Vandaag verschijnt onderstaande overweging op www.gewijderuimte.org.

Hoe kijken wij terug op ons levensverhaal?  Nu eens lijkt het rijkelijk  bedeeld  met prachtige mogelijkheden en realisaties; dan weer een samenloop van ontgoochelingen en onverwachte en onvoorspelbare wendingen? Hoe gaan we reageren als de dood of een financiële ramp ons dwingen ons opnieuw te vragen wat we van het leven verwachten?

Wij verwachten dat  leraren en mentoren bij ons talenten vinden en tot ontwikkeling brengen, talenten waarvan we ons niet bewust waren dat we die bezaten; dat we successen scoren die onze wildste dromen overstijgen; dat bedrijfsleiders onze loopbaan in onvoorziene, maar gelukkige richtingen sturen; dat we naast de job pakken die we zo graag zouden willen; dat vrienden ons wijzen op mogelijkheden waarvan we niet wisten dat ze bestonden; of nog, dat we, tegen alle verwachtingen op succes in, een persoonlijke zaak heel gepassioneerd blijven najagen, alleen maar om uiteindelijk toch de voldoening van succes te mogen smaken.

Verwijzen dergelijke situaties alleen naar ons menselijke vernuft, naar onze volharding, onze kracht en verbeelding? Of is ook God hier op een onzegbare wijze aan het werk?


Of gaan die twee samen?

Chris Lowney

Reacties

Meest gelezen

Katholieke handleiding voor omgang met geweld

Één God die drie en één is: wat wil dat zeggen?

Waarom ik de oortjes van Jozef niet gezalfd heb

Hoe kan je weten of je houdt van God?