Karl Rahner sj over hoe je toch kan leren bidden

Gebed is een kwestie van goede wil, een kunst, aan de beoefening waarvan je je moet wagen. Het is een kunst die je kunt aanleren. 

Je kunt leren tot ingetogenheid te komen, innerlijk rustig te worden en te denken aan hetgeen je wilt gaan doen: 'je hart tot God verheffen'. Je kunt leren om zonder gebedsformule met God te spreken over je miserie, over je leven, zelfs - en juist daarover - over je diepere tegenzin om Hem erbij te betrekken, om het met Hem te hebben over je plichten, over mensen van wie je houdt, over je eigen stemming, over de wereld en haar noden, over bekenden die zijn heengegaan; om het met Hem te hebben over Hemzelf: dat Hij zo groot en zo ver weg is, zo onbegrijpelijk en toch zo glorierijk, dat Hij de waarheid is en wij leugen, dat Hij liefde is en wij zelfzucht, dat Hij leven is en wij dood, dat Hij vervulling is en wij verlangen. 

Wat je eveneens leren kunt: aan je lichaam een ontspannen houding te geven, en in je geest de opdringerige gedachten en stemmingen van alledag tot rust te brengen, zodat je ook eens aan je diepste zelf toe komt. 

Je kunt leren in het leven van alledag dode momenten waarop je niets kunt doen, waarop je in de rij moet staan wachten, door gebed te heiligen. Je kunt leren hoe de irritaties en de kleine vreugden in de loop van de dag je aan God doen denken.

Karl Rahner sj

Reacties

Anoniem zei…
mooi, je kan leren God te laten bidden in jezelf , je kan leren God ontferm U over zoveel lijden onmacht te zeggen , danken en ontferm u en dan wat kan ik doen....mijn spontane reactie gaan ignaanse trekjes vertonen van het levensgebed. Bedankt met je blog , door alle weerstand heen ,mag ik er veel in herkennen en mag ik er veel van krijgen. Met gebed, Mariette.
Anoniem zei…
De profundis clamavi at Te.
Anoniem zei…
‘ORA et LABORA’

(H. Benedictus)

Weg van gebed en arbeid

Harmonie van gebed en arbeid

Eenheid van gebed en arbeid

Bidden en werken met geestdrift

……

De ritmering van je gebed, bindt je, verbindt je aan de levende Heer, die zo al je doen en laten begint te doorstromen!

‘Ikzelf leef niet meer, Christus leeft in mij.’

(Gal. 2,20)

Gebed van de H. Benedictus

Genadige en heilige God en Vader

geef ons wijsheid om U te ontdekken

volharding om U te zoeken

Geduld om op U te wachten

ogen om U te zien

een hart dat zich in stilte op U richt

en een leven dat U verkondigt

door de kracht van de Geest van Jezus Christus

onze Heer. Amen.
Anoniem zei…
“Ook uw werk moet gebed zijn”
Leg alvorens aan het werk te gaan op je tafel of naast je gereedschap een kruisbeeld. En kijk er af en toe naar... Wanneer vermoeidheid je overvalt, zullen je ogen zich op Jezus richten, en je zult nieuwe kracht vinden om je taak voort te zetten. Want dat kruisbeeld is veel meer dan de foto van een geliefde persoon - ouders, kinderen, echtgenote, verloofde... Het is alles: jouw Vader, jouw Broer, jouw Vriend, jouw God, en de Liefde van al je liefdes. (De kruisweg, statie 11, overweging 5)

http://opusdei.nl/nl-nl/dailytext/ook-uw-werk-moet-gebed-zijn/