Wat ouderen van jongeren kunnen leren en omgekeerd


"In een huis dat goed draait moeten de ouderen leven zoals de jongeren en de jongeren zoals de ouderen; zodanig dat eerstgenoemden  blijk kunnen geven van de vinnigheid van de jeugd en de laatstgenoemden van het oordeelsvermogen van de wijsheid van jaren."

Ignatius

Reacties

een moeder zei…
heerlijke uitdaging die ik graag aanga

Meest gelezen

Je vertelt het beter zélf!

Voorwaarde om volmaakt te worden