Waarom elke mens moet klaarstaan om te vergevenVandaag verschijnt onderstaand citaat op www.gewijderuimte.org.


Echte vrede is niet alleen een kwestie van structuren en mechanismen. Het berust vooral op de goedkeuring van een stijl van samenleven van mensen die gekenmerkt wordt door wederzijdse acceptatie en een vermogen om te vergeven vanuit het hart. We moeten allemaal vergeven worden door anderen, dus we moeten allemaal klaarstaan om te vergeven. Vergiffenis vragen en schenken is ons allemaal waardig; soms is het de enige uitweg uit situaties die worden gekenmerkt door eeuwenoude en gewelddadige haat. Vergeving, in haar meest ware en hoogste vorm, is een vrije daad van liefde; maar juist omdat het een daad van liefde is, heeft het haar eigen intrinsieke eisen: de eerste is respect voor de waarheid.

God alleen is de absolute waarheid, maar Hij maakte het menselijk hart open voor het verlangen naar waarheid dat Hij vervolgens volledig openbaarde in zijn mensgeworden Zoon. Daarom zijn we allemaal geroepen om in waarheid te leven. Vergeving, die de zoektocht naar de waarheid niet in het minst uitsluit, vereist deze zelfs. Het kwaad dat is gedaan, moet worden erkend en, zoveel mogelijk, worden gecorrigeerd.

Johannes Paulus II

Reacties

Meest gelezen

Wil je wel echt genezen worden?

Graaien protestanten in de katholieke liturgische schattenkamer? (3/4)