Durven vertrouwen op wat komt: een nieuwe serie van Nikolaas Sintobin sj over vertrouwen (1/6)Voor de glossy Liefke schreef ik een overweging over vertrouwen. In deze serie bied ik enkele uittreksels aan. (1/6)

Vertrouwen is in onze samenleving flink in crisis. Niet dat we er niet naar verlangen. Integendeel. De meesten onder ons vinden het belangrijk om mensen om zich heen te hebben op wie ze kunnen vertrouwen. Toch hebben velen het steeds moeilijker om te vertrouwen in mensen en, ruimer, in het leven. Hoezeer ze ook verlangen om te kunnen vertrouwen, het is de argwaan die de bovenhand heeft. De enige die je echt kan vertrouwen ben jezelf, hoor je vaak. Toch heb je mensen die opmerkelijk vertrouwvol in het leven staan. Is het dan zo dat vertrouwen voorbehouden is voor een klein groepje geluksvogels?

Ik denk dat je als mens niet of nauwelijks kan leven zonder vertrouwen. Positief uitgedrukt, dat het echt zinvol en soms gewoon nodig is om te vertrouwen. Ruimer, dat een bewuste en doordachte keuze voor vertrouwen je kan helpen om een meer vervullend en rijk leven te leiden.

Om te leven in onze wereld  -  die ruimer is dan jezelf - moet je uit je zelf leren treden. Mens worden heeft veel te maken met contact leren leggen met de wereld buiten jou. Het kleine kind staat voor de uitdaging om het veilige en besloten cocon van het ik te verlaten om naar de ruimere wereld toe te gaan. In het bijzonder naar de andere mens.

Dit kan maar als je het aandurft om te vertrouwen in iets of iemand die je niet volledig kunt controleren, die je ontsnapt, die je te boven gaat. Maar waar je toch op rekent.

Kijk naar je eigen ervaring. Als je de eerste keer fietste zonder zijwieltjes, toen je voor het eerst zwom zonder armbandjes, voor het eerst bewust je intimiteit opende voor een vriend of vriendin enz. Daar komt steeds een belangrijke dosis onzekerheid aan te pas; een onbekende en ongrijpbare factor die je erbij moet nemen. Het gaat hier niet over weten met zekerheid dat je niet zal vallen, dat de ander je zal respecteren. Er is steeds een deel sprong in het onbekende: vertrouwen. Volledige zekerheid heb je nooit. Wie deze sprong niet of moeilijk durft te wagen zal het moeilijk hebben om zich ten volle te kunnen ontplooien als mens.

Nikolaas Sintobin sj

Reacties

e.harland-hazebroek zei…
Ja hard nodig ma een flinke tegenvaller, maar vooral om God de ruimte te geven, zoals Jezus dat voor heeft geleefd.
Het sluit aan bij Ignatius's leven: Jesus liefhebben en volgen; vertrouwen is daar immers een deel van.
Anoniem zei…
Zonder vertrouwen wint de angst. De balans vinden geeft kans.

Meest gelezen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj

Als Maria zegt: Ik wou dat ik dood was