Creatieve spanningen (3)

In hun boekje “Ignatius achterna. Leven van creatieve spanningen.” schetsen William Barry sj en Robert Doherty sj het ideaal van de jezuïetenspiritualiteit. Voor mij een voortdurende oproep om de lat voldoende hoog te leggen. Graag enkele citaten die u hopelijk kunnen inspireren.


“In het geestelijk leven van Ignatius zelf is er een creatieve spanning tussen gehoorzaamheid en ervaringskennis. Die creatieve spanning wordt duidelijker als wij nagaan hoe Ignatius bestuurde of althans wilde besturen. André Ravier sj schrijft daarover het volgende:

“Om tot een echte geestelijke beslissing te komen, dienen er volgens Ignatius drie stappen vooraf te gaan aan de interpretatie van een goddelijk teken:

1. Het gezag of de verantwoordelijkheid bezitten om een beslissing te nemen of eraan deel te nemen.

2. Tot God om licht bidden

3. Innerlijk vrij zijn van enige voorkeur of persoonlijke gedrevenheid.

Vervolgens schetst hij vijf fases die de overste moet doorlopen om tot een goede beslissing te komen.

1. Ten eerste, hij en zijn raadgevers trachten zoveel mogelijk informatie te winnen over de zaak waarover men dient te beslissen.

2. Ten tweede, zij onderzoeken de voor- en nadelen van de mogelijke beslissingen.

3. Ten derde, allen bidden om innerlijk vrij te zijn – hiermee wordt de “onverschilligheid” bedoeld van het zogenaamde Uitgangspunt en fundament van de Geestelijke Oefeningen – en om licht van de Heilige Geest.

4. Ten vierde, alle raadsleden geven hun opinie, de overste geeft zijn opinie en dan overweegt hij nog eens de zaak voor God. Welke ook de opinie van de meerderheid mag zijn, de overste moet beslissen voor God en op grond van zijn eigen geweten.

5. Ten vijfde, heeft hij zijn beslissing genomen, dan moet hij die opnieuw aan God voorleggen in gebed en om bevestiging vragen: “Een beslissing die aldus wordt genomen, was voor Ignatius Gods wil. Zonder duidelijke tegenindicaties voerde hij die beslissing uit, koste wat het kost.” Delen

Reacties

Meest gelezen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj

Hoe een capucino het verschil kan maken als je van de ene dag op de andere invalide wordt: het getuigenis van Jurjen