Zalig Kerstfeest, op zijn Russisch
Terwijl zij daar verbleven 
brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; 
zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. 
Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, 
omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Reacties