Nietzsches tranen


De voorbije weken had ik de tijd om enkele romans te lezen. Mocht u zelf op zoek zijn naar wat goede (zomer)lectuur, hier alvast enkele tips.

Irvin D. Yalom, Nietzsches tranen. Roman van een obsessie, Balans, Zutphen, 2012, 329p.

Deze roman is een historische fictie. Hoofdpersonnages zijn de alom bekende Friedrich Nietzsche, en de minder bekende Josef Breuer, een van de voorlopers van de psychoanalyse. Beide heren worden op geloofwaardige wijze in beeld gebracht doorheen een relatie die uitloopt op een vriendschap.

De roman biedt een historische schets van het leven in Wenen in het laatste kwart van de negentiende eeuw. Daardoorheen krijg je een smaakgevende voorproever van het denken van een van de meest intrigerende filosofen van die tijd. De schrijver, zelf psychiater, heeft zich behoorlijk verdiept in het denken van Nietzsche. Via citaten maar vooral doorheen de dialogen met Breuer wordt de lezer op spontane wijze geïntroduceerd in het denken van deze nochtans niet zo toegankelijke denker. Hier en daar misschien wat kort door de bocht, zeker als je niet vertrouwd bent met de heel eigen stijl en woordenschat van Nietzsche. Toch waarachtig.

Hetzelfde kan gezegd worden over Breuer, een arts die min of meer toevallig in de “Traumdeutung”, ttz de analyse van dromen is terechtgekomen. Het interessante is dat ook hier de schrijver geen theoretische inleiding geeft over dieptepsychologie. Wel een ervaringsgerichte ontdekkingstocht in de eigenlijke praxis van de psychotherapie.

Creatief, boeiend, leerrijk en origineel!

Reacties