De intoxicatie van de christenenOnderstaande overweging verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org.

Het tweede hoofdstuk van de Handelingen van de Apostelen  beschrijft hoe de apostelen voor de eerste maal de Blijde Boodschap verkondigden. Na dit optreden sloten zich 3000 mensen bij hen aan. Dit moet wel een heel speciale soort van verkondiging zijn geweest!

Waar kwam haar gezagsvolle kracht vandaan? De massa die naar de apostelen was komen luisteren, kwam niet onder de indruk van de genezingen of werd ook niet  overweldigd door hoogstaande welsprekendheid. Wat hun verbeelding zo hevig boeide was eerder het feit dat de apostelen geen enkel teken van enige remming lieten zien: zo sterk dat de één tegen de ander zei dat die volgelingen van Jezus wellicht te veel wijn hadden gedronken.

Het was inderdaad zo dat de apostelen bij hun verkondiging geïntoxiceerd waren. Niet door geestrijke dranken. Wel door de Heilige Geest. De massa zag daar een groep mensen die, hoewel ze eigenlijk tot en met bevreesd zouden moeten zijn, een voet buiten de eigen deur zetten, en nu, vervuld van vreugde en enthousiasme voor Jezus, de straat optrokken. En het was deze dramatische en goed waar te nemen verandering in het gedrag van een kleine groep mannen, vroeger vissers en belastingambtenaren, die duizenden mensen versteld deed staan en hen ertoe bracht diezelfde dag ‘in te tekenen’.

Joe Paprocki

Reacties

Meest gelezen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj

Als Maria zegt: Ik wou dat ik dood was