"Gods droom over mijn leven": wat wil dat zeggen?Niet alle wegen zijn goed voor mij.
Eigenlijk is er maar één die goed is voor mij,
dat is de weg die het sterkst aansluit bij wie ik in het diepst van mezelf ben, 
de weg waarop ik mezelf kan waar maken als wie ik in de wortel ben.
Dit te mogen doen brengt ook de sterkste levensenergie op.

Aangezien mijn diepste ik in God verborgen ligt, 
ligt ook die weg bij Hem geborgen.
Dat is het, en niets anders, wat bedoeld wordt met 
'Gods droom over mijn leven'. 
Gods droom over mij gaat niet buiten mij om.
Het is de droom die Hij mezelf laat dromen.
En Hij zal me die ook helpen waarmaken,
zo niet is Hij in tegenspraak met zichzelf. 

Als ik naar die droom zoek te leven, 
dan leef ik inderdaad 'toe Gode',
want die weg kan niet anders dan mij langs verschillende gebeurtenissen, 
ervaringen, ontmoetingen, zelfgave,
brengen tot de uiteindelijke ontmoeting met Hem, 
en overgave aan Hem.

Zo heeft ook Jezus geleefd.
Dat was zijn weg, 
en zo is Hij ook helemaal zichzelf geweest.
  

Een anonieme jezuïet

Reacties

Meest gelezen

Hoe een capucino het verschil kan maken als je van de ene dag op de andere invalide wordt: het getuigenis van Jurjen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Begeleiding genieten: een dubbelgeschenk (1/4)

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj