Paus Franciscus legt uit hoe de leerlingen leerden geloven in de verrijzenis


Dit citaat van Paus Franciscus verscheen gisteren op www.gewijderuimte.org

Na de dood van de Meester raakten de leerlingen verspreid. Hun geloof was wankel geworden. Alles leek voorbij. Al hun zekerheden vielen in duigen. Hun hoop was vervlogen. Maar nu kwam de boodschap van de vrouwen, hoe ongelooflijk die ook klonk, als een lichtstraal in de duisternis naar hen toe. Het nieuws verspreidde zich: Jezus is verrezen, precies zoals Hij het heeft gezegd. En dan gaf Hij opdracht om naar Galilea te gaan. De vrouwen hebben dit twee keer gehoord. Eerst van de engel en daarna van Jezus zelf: “Zeg hen naar Galilea te gaan, want daar zullen ze Mij zien”. “Wees niet bevreesd” en “Ga naar Galilea”.

Galilea is de plaats waar zij voor het eerst werden geroepen. Het was de plaats waar alles begon! De apostelen moesten terugkeren naar de plaats waar zij destijds werden geroepen. Jezus wandelde toen langs de oevers van het meer waar de vissers hun netten uitwierpen. Hij riep hen. Zij lieten alles achter zich en volgden Hem (Mt. 4, 18-22).


Terugkeren naar Galilea betekent alles onbevreesd herlezen in het teken van de kruisdood en haar overwinning: “Wees niet bevreesd”. Alles herlezen - Jezus’ prediking, zijn wonderen, de nieuwe gemeenschap, het enthousiasme, de tekortkomingen en zelfs het verraad - alles herlezen met het einde als vertrekpunt. Het einde is een nieuw begin, de hoogste daad van liefde.

Paus Franciscus

Reacties

Anoniem zei…
Ik zocht God in het denken, het begrijpen het doorvorsen en vond uiteindelijk niets dat onwrikbaar en blijvende waarheid bezit. Toen alles tevergeefs en verloren was gaf ik op en liet los. Duisternis schiep ongewild de ruimte om licht toe te laten. God "doen" is eenvoudiger dan God zoeken. Liefde is geen "weerleggen" maar "beamen".

Meest gelezen

Het kritieke moment van het gebed

De moed om te aanvaarden dat men aanvaard is

Waarom is het Pinksterfeest zo belangrijk? - homilie van Nikolaas Sintobin sj

Hemelvaart: waar gaat dat eigenlijk over?