Paus Franciscus inspireert Belgische bisschoppen: vier korte bedenkingen bij brief over Amoris LaetitiaDe Belgische bisschoppen hebben gisteren, 24 mei 2017, een pastorale brief gepubliceerd over Amoris Laetitia van paus Franciscus. Het is een korte, vlot leesbare tekst geworden. Beide voeten op de grond, makkelijk verstaanbaar woordgebruik, eisend én barmhartig. Het hele document ademt de inspiratie van paus Franciscus.

Eerst wordt ingegaan op de huwelijksvoorbereiding. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de begeleiding van gehuwden en gezinnen. Het derde en laatste deel gaat over Omgang met gebrokenheid. Het is het meest uitvoerige deel.

Vier punten hebben mijn bijzondere aandacht getrokken bij het lezen van dit derde deel dat handelt over de mogelijke toelating van hertrouwde echtgescheidenen tot de communie.

1.     Ten eerste is daar de mildheid, de niet veroordelende toon en het ernstig nemen van de pijn van de betrokkenen, niet in het minst van de kinderen. De bisschoppen spreken als herders, met bijzondere aandacht voor de gewonde schapen. Tegelijk zijn ze zich bewust van de grote inzet van de vraag en doen ze niets af aan de hoge eisen van de bijbelse en kerkelijke traditie inzake huwelijk en toelating tot de eucharistie.

2.     Vervolgens is er de centrale plaats die gegeven wordt aan de onderscheiding (11 vermeldingen). Zij is de spirituele pedagogie die het mogelijk maakt helderheid te krijgen over wat de toepassing van de abstracte leer in een concrete situatie betekent. Nauw hierbij aansluitend is de voortdurende verwijzing naar het geweten (8 vermeldingen)

3.     Opvallend is ook de rol die toebedeeld wordt aan de priester, en ruimer, de diaken en andere pastorale medewerkers. Als vertegenwoordigers van de gelovige gemeenschap is het hun verantwoordelijkheid en dienstwerk om de betrokkenen te begeleiden in hun soms moeilijke en subtiele onderscheiding. Deelname aan de eucharistie is niet enkel een individueel gebeuren. Het raakt de hele gelovige gemeenschap.

4.     Tot slot, is er het dubbele statement dat de keuze over het al dan niet opnieuw ontvangen van de communie uiteindelijk toekomt aan de betrokken gelovige zelf. Eerst vermelden de bisschoppen de uitkomst van de persoonlijke keuze om niet de communie te ontvangen. Dan pas de mogelijkheid om in geweten te beslissen wel de communie te ontvangen. Beide beslissingen, zo schrijven de bisschoppen, dienen gerespecteerd te worden.

Volledige tekst pastorale brief Belgische bisschoppen over Amoris laetitia

Reacties

Meest gelezen

Het meest noodzakelijk én het makkelijkst om te vermijden voor de christen

Blijf doorgaan als je door een hel gaat - 10 ignatiaanse tips over omgaan met depressie 8/10